Головна » Дошка оголошень » Музейникам
Науковий збірник “Історія та географія середньовічного права”
11.01.2017

Оголошується набір статей до першого випуску наукового збірника “Історія та географія середньовічного права”

Комісія з вивчення історії середньовічного права Львівського медієвістичного клубу виступає ініціатором створення міждисциплінарного періодичного наукового збірника “Історія та географія середньовічного права”, основним завданням якого є відображення науково-дослідних планів Комісії, публікація високоякісних наукових праць українських вчених, рецензування та реферування актуальних закордонних джерел.

Основні рубрики наукового збірника:

 • Роль права у світовій історії
 • Філософія та методологія правничих досліджень
 • Історія давньоруського та українського права
 • Община та місто в Європі
 • Релігія і право
 • Канонічне право
 • Міжнародні відносини та середньовічна дипломатія
 • Рецепція римського права
 • Магдебурзьке право
 • Правова археографія та дослідження рукописів
 • Правова географія
 • Звичаєве право
 • Бібліографічний відділ

Перелік історико-юридичних проблем та міждисциплінарних медієвістичних питань не обмежується вищеозначеними темами

Для нас важливо значно підняти рівень наукових досліджень та наукових публікацій у сфері історії та географії середньовічного права, а також медієвістики в цілому. Всі запропоновані на розгляд редакції дописи і статті будуть ретельно проаналізовані та прорецензовані. Статті методологічного характеру, зміст яких не відображатиме ідейно-теоретичну платформу редакції, будуть опубліковані із приміткою “Редакція не поділяє думку автора”. Ми плануємо приділяти особливу увагу наповненню “Бібліографічного відділу”. Перелік основних рубрик наукового збірника є орієнтовним і може бути доповнений. Редакція відкрита для всіх справді наукових досліджень, незалежно від віку та сфери діяльності авторів.

Публікація в науковому збірнику є безкоштовною!!!

Всі статті надсилати Віктору Мельнику на електронну пошту: [email protected]

Повідомлення про прийняття статті до друку буде надіслано через три дні після отримання.

Статті приймаються до 29 січня 2017 року.

Перший випуск нашого електронного збірника планується опублікувати 5 лютого 2017 року в електронному форматі.

Вимоги до оформлення статей:

У правому верхньому кутку сторінки – ім’я та прізвище автора. Посередині сторінки – назва статті (великими літерами, шрифт жирний), в кінці – список використаної літератури.

Посилання на цитовані джерела подавати у квадратних дужках після цитати. Перша цифра – номер джерела в списку літератури, друга – номер сторінки.

Відповідальність за вірогідність фактів, цитат, власних імен несуть автори публікацій.

Після статті через один інтервал подається за наскрізною нумерацією список використаної літератури під заголовком «СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ».

Обсяг статті — від 5 до 25 сторінок. У випадку більшого чи меншого обсягу статті питання публікації слід узгодити з редактором.

Статті подаються в електронному варіанті в редакторіWord for Windows — файл з розширенням doc. Вимоги до тексту: шрифт – Times New Roman, 14 pt, розміри поля – 20 мм. зверху, знизу, ліворуч і праворуч, міжрядковий інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1 см.

Після тексту статті, під Списком використаної літератури подається авторська анкета наступного змісту:

ПІБ (повністю)_________________________________________

Науковий ступінь і вчене звання (якщо є)___________________

Місце роботи, посада____________________________________

Поштова адреса, телефон (обов’язково) _____________________

Електронна адреса (обов’язково) __________________________

Назва статті та перелік дослідницьких проблематик __________

_______________________________________________________

Головний редактор — Мельник Віктор Мирославович.

Статті та будь-які запитання надсилати на адресу:[email protected]

Чекаємо як маститих науковців, так і студентів всіх спеціальностей, незалежних дослідників, що цікавляться історією середньовічного права та діяльністю Львівського медієвістичного клубу!

Додав: volyn-museum |
Переглядів: 813
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]