Головна » Статті » Музей освіти Волині при Волинському інституті післядипломної педагогічної освіти
ФОРМИ І МЕТОДИ СПІВПРАЦІ ВОЛИНСЬКОГО ЦЕНТРУ ТУРИЗМУ, СПОРТУ ТА ЕКСКУРСІЙ З ВОЛИНСЬКИМ КРАЄЗНАВЧИМ МУЗЕЄМ
Любов Грабинська,
методист Центру туризму, спорту та екскурсій управління
освіти і науки Волинської облдержадміністрації, м.Луцьк
Лариса Хмелярська,
методист Центру туризму, спорту та екскурсій управління
освіти і науки Волинської облдержадміністрації, м.Луцьк
 
ФОРМИ І МЕТОДИ СПІВПРАЦІ ВОЛИНСЬКОГО ЦЕНТРУ ТУРИЗМУ, СПОРТУ ТА ЕКСКУРСІЙ З ВОЛИНСЬКИМ КРАЄЗНАВЧИМ МУЗЕЄМ
 
У час розбудови національної демократичної держави все більше значення має краєзнавство, яке поглиблює знання з природи, історії, культури рідного краю, пробуджує національну пам’ять, відтворює живий зв’язок поколінь, спадкоємність звичаїв, традицій. Саме тому у вихованні громадянина і патріота важливе місце поряд із загальною освітою займає краєзнавча освіта.
Волинський Центр туризму, спорту та екскурсій за більше ніж 70 років свого існування завжди опікувався розвитком шкільного краєзнавства і музейної справи в навчальних закладах області.
Жодна краєзнавча експедиція, акція, конкурс чи огляд, започаткований на Всеукраїнському рівні не пройшов без участі волинських педагогів та їх допитливих вихованців.
У процесі багаторічної пошуково-дослідницької роботи в навчальних закладах вже у 60-ті роки ХХ століття було накопичено багато текстового і речового матеріалів, які стали безцінним джерелом для краєзнавців. Спочатку на їх основі створюються куточки, а пізніше музейні кімнати, зали, музеї. Тому необхідно було навчити освітян зберігати, експонувати безцінні та унікальні знахідки і в цьому ЦТСЕ велику допомогу надали науковці Волинського краєзнавчого музею, зокрема Л. Туліна, О. Нагорна, О. Вернидубов, О. Ошуркевич.
Щорічно обласний відділ освіти і безпосередньо методисти станції юних туристів проводили огляди музейних закладів, паспортизували, надавали практичну методичну допомогу на місцях. У цьому їм допомагали працівники методичного відділу Волинського краєзнавчого музею. Часто доводилось виїжджати на запрошення дирекції шкіл, де планували відкриття музеїв, а часом самі організатори музеїв приїжджали на консультацію в консультпункт, який постійно працював при СЮТур і до складу якого входили Вернидубов О. П.,Нагорна О. В. – працівники методичного відділу обласного краєзнавчого музею. У цьому питанні дві організації були зацікавлені, а тому тісно співпрацювали.
І до цього часу діє обласна комісія з реєстрації та перереєстрації музеїв, яка що три роки проводить огляд музеїв, визначає їх відповідність Положенню про музей при навчальному закладі, видає посвідчення, а кращих представляє на звання «Зразковий музей». І тут ЦТСЕ іВолинський краєзнавчий музей діють разом.
Раніше щорічно, крім обласних семінарів-практикумів для керівників музеїв та відповідальних за туристсько-краєзнавчу роботу на базі Волинського краєзнавчого музею та шкільних музеїв міста Луцька, проводились виїзні семінари-практикуми в районах області, але обов’язково на базі зразкового музею, де керівники музеїв та відповідальні за туристсько-краєзнавчу роботу обмінювались досвідом роботи, вивчали ази музейної справи.
З 22 по 31 березня 1981 році на турбазі «Світязь» був організований і проведений обласний навчальний збір юних активістів музеїв, на якому більше 200 дітей і 16 керівників музеїв не лише відпочивали, а й навчались музейній справі. У проведенні такого навчання брали участь і науковці Волинського краєзнавчого музею – О. П. Вернидубов, Н. В. Чернець.
Підвищувався систематично кваліфікаційний рівень і педагогів ЦТСЕ. Методисти ЦТСЕ щорічно бували на республіканських або Всесоюзних курсах, де мали змогу навчатись, переймати кращий досвід, підвищувати свою кваліфікацію. Атестацію методисти ЦТСЕ проходили раз у 5 років на республіканських та всесоюзних курсах, де спочатку навчали (і не лише теорії, а й практики на базі державних музеїв), а потім екзаменували. Мені особисто повезло і я атестувалась на місячних курсах в Москві, Ленінграді (тепер Санкт-Петербург), Києві, Харкові.
Неодноразово на республіканські семінари направлялись і керівники кращих музеїв області, де вони ділились своїм досвідом, вивчали і переймали досвід інших музеїв України. Запрошувались у Київ і юні активісти кращих музеїв області – переможці республіканських оглядів музеїв. Це була велика школа, набуття досвіду і заохочення для юних активістів музеїв та їх наставників.
Все це дало результати і музеї області – неодноразово були переможцями республіканських і всесоюзних оглядів, а у 1984 році 20 музеїв при навчальних закладах області представляли Україну на Всесоюзній виставці досягнень народного господарства у Москві.
Крім музейної справи у методистів Центру налагоджена тісна і вже традиційна співпраця з науковцями Волинського краєзнавчого музею в організації краєзнавчо-пошукової, дослідницько-експедиційної діяльності учнівської і студентської молоді. Уже багато років науковці музею відділів природи, історії, етнографії і фольклору є членами краєзнавчого журі, консультантами при оцінюванні науково-дослідницьких робіт різних краєзнавчих експедицій, конкурсів та акцій. За що ми щиро вдячні науковцям Волинського краєзнавчого музею та особисто директору А. М. Силюку.
Музей неодноразово надавав своє приміщення не лише для проведення обласних семінарів, навчальних зборів, конференцій, а й для проведення краєзнавчих заходів з гуртківцями Центру. Так, зокрема були проведені: свята Святого Миколая, Андріївські вечорниці, «Ой весна, ой красна», вечори до 135 і 140 - річниці від дня народження Лесі Українки, до 70-річчя утворення Волинської області, зустріч з волинськими поетами тощо. У цьому ми відчуваємо підтримку директора Волинського краєзнавчого музею А. М. Силюка та його заступника Є. І. Ковальчук, завідувача відділу масової науково-освітньої роботи Л. В. Гриб.
Два рази в ЦТСЕ ми проводили свято «Подорож у волинську казку», на якому діти інсценізували казки, зібрані відомим фольклористом і колишнім науковцем музею О. Ф. Ошуркевичем (збірка «Чарівне кресало»). Першого разу сам Олексій Федорович був присутнім на святі, а другий раз ми запізнилися на два місяці… Проводили наші педагоги і зустрічі з науковцями музею: Н. Г. Гатальською, Л. А. Мірошниченко-Гусак, Г. В. Охріменком, З. М. Навроцькою. Переможці обласних конкурсів науково-практичних робіт при підготовці до участі у Всеукраїнських конкурсах теж звертаються за консультаціями до науковців Волинського краєзнавчого музею. І ті не разу ще не відмовили, завжди радо і з прихильністю ставляться до юних краєзнавців-дослідників.
Велику і неоцінену допомогу науковці музею систематично надають нам при підготовці збірної команди області до Всеукраїнських зльотів-змагань юних туристів-краєзнавців. Це і головний хранитель фондів – Н. Ю. Пушкар і археологи - Ю. М. Мазурик, Г. В. Охріменко, Н. Г. Гатальська, Л. А. Мірошниченко - Гусак. Саме вони навчають юних краєзнавців як описувати різні краєзнавчі предмети, як зробити правильно розкоп, реконструкцію знайдених археологічних предметів, як їх індефікувати, описати; як визначити і описати етнографічний предмет, фольклорний взірець.
З кожним роком науково-практичні роботи юних краєзнавців стають змістовнішими, ілюстрованими матеріалами пошуків, зібраними в експедиціях, екскурсіях, архівах.
Завдяки плідній співпраці педагогів обласного Центру туризму, спорту та екскурсій з науковцями обласного краєзнавчого музею на рахунку юних волинян – вагомі здобутки у краєзнавчій роботі, їх творчі пошуки високо оцінені на всеукраїнському рівні.
Звертаються методисти ЦТСЕ до науковців і за рецензіями на написані ними методичні рекомендації, посібники, буклети тощо. Особливо ми вдячні Т. М. Тищенко – завідувачеві відділом природи за рецензію на книгу «Волинь очима юних краєзнавців» і О. В. Нагорній, О. П. Вернидубову та Л. Ф. Криштапюк за рецензії на методичні рекомендації керівникам і організаторам музеїв при навчальних закладах.
Співпрацюємо ми з обласним краєзнавчим музеєм і музеями області при проведені екскурсій по Волині, особливо популярні маршрути серед юних волинян: Луцьк - Колодяжне – оз. Нечимне - Луцьк; Луцьк – Затурці – Торчин – Луцьк, а також екскурсії до унікальних туристсько-краєзнавчих об’єктів міста Луцька – музей Волинської ікони та Старе місто.
Беруть участь педагоги і гуртківці ЦТСЕ в презентаціях виставок в краєзнавчому музеї, у відзначенні знаменних дат і наукових конференціях, але мені думається, що для користі нашої спільної справи – виховання підростаючого покоління, нам необхідно ще тісніше співпрацювати і ми зобов’язані, підтримуючи один одного, бо тільки разом ми зможемо добитись успіху.
Музейні колекції, організована науково-дослідницька і пошукова роботи стали свідченням наявності на Волині потужного пласту вчительської інтелігенції, яка свідомо поставила волинські старожитності в ряд європейської матеріальної і духовної культури.
Здобути знання про наш народ особливості його побуту, трудової діяльності, національний характер, світогляд, психологію, історико-культурний досвід, отчий край, свій родовід неможливо без організації пошукової роботи, без вивчення свого краю. Адже ми проживаємо в унікальному самобутньому куточку України, який з гідністю зберігає свою архаїчність, неординарність і цим самим створює широке, безмежне поле краєзнавчої роботи.
В контексті потреб нашого часу, швидких перетворень, які нині відбуваються, постає нагальна потреба перегляду і приведення до відповідних світових стандартів важливої справи збереження матеріальної і духовної спадщини українського народу, як основи відродження і подальшого розвитку нації, широкого доступу до цінностей і надбань національної культури, створення сприятливих умов для активного творчого користування її набутками в усіх сферах життєдіяльності, що відкриє нові можливості для всебічного розвитку особи, громадянина вільної української держави.
Потрібно окреслити всі завдання, які стоять перед музеями та краєзнавцями області у вихованні підростаючого покоління і об’єднати зусилля освітян і працівників музеїв, науковців, бо тільки так можна досягти бажаного успіху.
__________________________
Волинський музейний вісник : Наук. зб. : Вип. 5. : Музейна педагогіка. Теорія і практика. / упр-ня культури Волин. ОДА ; Волин. краєзн. музей ; каф. документознавства і музейн. справи СНУ ім. Лесі Українки ; Упоряд. А. Силюк. – Луцьк, 2013. – С. 3-5.
Категорія: Музей освіти Волині при Волинському інституті післядипломної педагогічної освіти | Додав: volyn-museum (20.08.2013)
Переглядів: 949 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]