Головна » Статті » Камінь-Каширський народний краєзнавчий музей
РОЗБУДОВА ШКІЛЬНОГО МУЗЕЙНИЦТВА В КАМІНЬ-КАШИРСЬКОМУ РАЙОНІ

Наталія ПАСЬ (Камінь-Каширський)

РОЗБУДОВА ШКІЛЬНОГО МУЗЕЙНИЦТВА В КАМІНЬ-КАШИРСЬКОМУ РАЙОНІ

Шкільні музеї є дієвими виховними центрами для учнівської молоді, результативним стимулом розвитку краєзнавчої освіти, джерелом додаткової інформації для вивчення програмного матеріалу, в тому числі й історичного краєзнавства. Функціонування музеїв сприяє активізації навчально-виховного процесу в навчальному закладі, розвитку творчих здібностей школярів та вияву посиленого інтересу до краєзнавчої, пошукової, науково-дослідницької діяльності, добре прислуговуються педагогічному колективу у впровадженні нових форм роботи.

Мета шкільних музеїв полягає у залученні молодого покоління до вивчення та збереження історико-культурної спадщини свого народу, формуванні освіченої творчої особистості та сприянні відродженню і розбудові національної системи освіти як найважливішої ланки виховання свідомих громадян української держави.

У Камінь-Каширському районі діє 10 шкільних музеїв, з яких:

етнографічного профілю – 4;

історії села – 3;

історико-краєзнавчого профілю – 2;

історії освіти району – 1.

Координацію робіт, пов’язаних із заходами з розвитку музейної справи у навчальних закладах Камінь-Каширського району, здійснює відділ освіти РДА. Організаційно-методичним центром, який проводить реєстрацію, огляд та облік шкільних музеїв, є районна Станція юних туристів, яка в багатьох питаннях розбудови шкільного музейництва тісно співпрацює із районним краєзнавчим музеєм. В районі систематично проводяться огляди шкільних музеїв та здійснюється забезпечення їх науково-методичного супроводу, семінари-практикуми для їх керівників тощо.

Перший шкільний музей було створено в Черченській ЗОШ І-ІІІ ст. 25 травня 1987 р. (наказ директора ЗОШ І-ІІІ ст. с. Черче №57 про заснування музею історії села). Керівником був призначений Войчик Степан Володимирович, вчитель історії; з 2013 р. роботою музею керує Корінчук Людмила Миколаївна. Музей розміщений в двох окремих кімнатах площею 32 кв. м. Згідно акту обстеження, яке проводилось 15 травня 2012 р., загальна кількість експонатів становила 700 од., з яких – 350 од. основного фонду. Станом на 01.01.2014 р. в шкільному музеї с. Черче налічувалось 1883 експонати, з них – 1011 од. віднесені до основного фонду; у 2013 р. проведено 17 екскурсій, музей відвідало 243 чол.

Музейні розділи мають такі назви:

- З глибоких джерел;

- Село на початку ХХ ст.;

- Село у 20-30-і роки;

- Наш край в роки Другої світової війни;

- Село в радянський період;

- Сьогодення нашого села;

- Життя нашої школи.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 05.10.2009 р. «за вагомий внесок у справу виховання учнівської та студентської молоді, примноження надбань національної культури, збереження історичної спадщини українського народу та Музейного фонду України, пропаганди пам’яток історії, культури і природи» музею історії села Черче Черченської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. присвоєно звання «Зразковий музей».

Етнографічний музей при ЗОШ І-ІІІ ст. с. Личини був створений 5 березня 1990 р. (наказ директора ЗОШ І-ІІІ ст. с. Личини №17). Керівником музею призначена Бирук Галина Іванівна. Експозиція розміщена в окремій кімнаті площею 20 кв.м. Згідно акту обстеження музею від 16 травня 2012 р., в музеї зберігалось 137 експонатів основного фонду; станом на 01.01.2013 р. кількість експонатів дорівнювала 178 од.

Музейні розділи називаються:

- Поліська вишивка;

- Народний одяг полісян;

- Предмети побуту і господарський реманент;

- Промисли та ремесла краю. Гончарство. Бондарство, Ткацтво.

Згідно цифрового звіту за 2013 р., музей відвідало 115 чол., проведено 11 екскурсій.

Шкільний історико-краєзнавчий музей при НВК №1 м. Каменя-Каширського створено 14 жовтня 1993 р. Керівником музею була призначена Гуменюк Раїса Дмитрівна, вчителька історії; з 2004 р. – Деркач Олександр Володимирович, вчитель історії. Музейна експозиція розміщена в окремій кімнаті площею 235 кв.м. Згідно цифрового звіту за 2013 р., в музеї зберігається 1550 експонатів, з них – 845 од. основного фонду; музей відвідало 290 чол., проведено 14 екскурсій.

Експозиція розгорнута за такими розділами:

- Стародавня історія України;

- Київська Русь;

- Галицько-Волинське князівство;

- Козацькі часи;

- Україна під владою Росії і Австро-Угорщини;

- Наше місто в 20-30-і роки ХХ ст.;

- Україна в роки Великої Вітчизняної війни;

- Україна в боротьбі за незалежність;

- Народне вбрання та побут полісян;

- Пам’ятки воєнних часів;

- Нумізматична колекція;

- Археологічні знахідки;

- Сучасне життя Каменя-Каширського;

- Видатні особистості краю.

Музей історії села при Гуто-Камінській ЗОШ І-ІІ ст. був створений наказом №42 по ЗОШ від 19.12.1995 р. Обов’язки керівником музею з початку заснування до 2011 р. виконувала Ізвук Надія Іванівна, вчитель історії; з 2011 р. – керівником музею є Гель Анатолій Олегович. Музейна експозиція розміщена в класній кімнаті площею 40 кв.м. В музеї зберігається 137 експонатів; з них – 125 од. основного фонду (на початок створення музею загальна кількість одиниць збереження становила 80 шт.).

Назви експозиційних розділів:

- З далекого минулого села;

- Село в ХVІІ-ХІХ століттях;

- Село в роки Великої Вітчизняної війни;

- Село в післявоєнний період. Становлення радянської влади.

- Село в роки Незалежності України;

- Вони навчались в нашій школі.

Історико-краєзнавчий музей при ЗОШ І-ІІІ ст. с. Нуйно був створений 15 травня 1997 р. ( наказ директора ЗОШ І-ІІІ ст. с. Нуйно №71). Від початку створення музею до 2012 р. керівником була Хімчик Надія Петрівна; з 2012 р. – Мосійчук Алла Федорівна, вчитель історії. Експозиція знаходиться в класній кімнаті площею 150 кв.м. На кінець навчального 2012 р. в музеї зберігалось 317 експонатів, з яких – 187 од. основного фонду. Згідно цифрового звіту за 2013 р., в музеї зберігається 388 експонатів, з них – 234 од. основного фонду; музей відвідало 420 чол., проведено 20 екскурсій.

Експозиційні розділи мають такі назви:

- Народний одяг;

- Українська вишивка;

- Знаряддя праці і господарський реманент;

- Промисли та ремесла краю. Гончарство. Бондарство. Ткацтво.

Історичний музей «Наше рідне село» при ЗОШ І-ІІІ ст. с. Пнівне заснований 5 лютого 1998 р. (наказ директора ЗОШ І-ІІІ ст. с. Пнівне №20). Керівником музею була призначена Гупалик Надія Володимирівна, вчитель історії. Експозиція розгорнута в окремій кімнаті площею 48 кв.м. Згідно цифрового звіту за 2013 р., в музеї зберігається 536 експонатів, з них – 104 од. основного фонду; музей відвідало 156 чол., проведено 9 екскурсій.

Назви експозиційних розділів шкільного музею «Наше рідне село»:

- Наш край в роки польської колонізації;

- Наш край в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.;

- Інтер’єр поліської хати;

- Історія колгоспу;

- Історія школи;

- Історія лісництва.

Історичний музей села при ЗОШ І-ІІІ ст. с. Підцир’я був створений 22 травня 2007 р. (наказ директора ЗОШ І-ІІІ ст. с. Підцир’я №59/2). Керівник музею – Карпук Валерій Лукашович, вчитель історії. Музейна експозиція знаходиться в окремій кімнаті площею 120 кв.м. На час створення музею в ньому зберігалось 174 експонати основного фонду. Експозиційні розділи музею мають такі назви:

- З глибоких джерел;

- Народні ремесла;

- Село у 20-30-і роки;

- Село в роки Другої світової війни;

- З історії школи.

Рада музею координує свою діяльність  за такими секторами: пошукова, фондова, експозиційна, науково-дослідницька, екскурсійна робота.

Згідно цифрового звіту за  2013 р., в музеї зберігається 199 експонатів основного фонду; музей відвідало 230 чол., проведено 18 екскурсій.

У 2012 р. в Камінь-Каширському районі були відкриті етнографічні музеї в Гуто-Боровенській ЗОШ І-ІІІ ст. і Карасинській ЗОШ І-ІІІ ст. та музей освіти району при ЗОШ І-ІІІ ст. м. Каменя-Каширського.

Наказом №20 від 21. 02. 2012 р. директора НВК «Загальноосвітня школа-гімназія» №2 м. Каменя-Каширського було створено шкільний музей освіти району. Керівником музею була призначена Войчик Людмила Степанівна, вчитель історії. Музейна експозиція вміщена в окремій кімнаті та в галереї школи; експозиційна площа – 83,35 кв.м. Експозиційні розділи мають такі назви:

- Давня історія освіти рідного краю;

- Становлення освіти краю;

- Освіта району в роки Незалежності;

- Сузір’я майстрів педагогічної справи;

- Нашого цвіту по всьому світу;

- Віхи історії навчального закладу;

- П’єдестал учнівської слави;

- Традиції школи;

- Учительська висота;

- Гордість школи – випускники;

- Школа дивиться в майбутнє.

На час відкриття музею в ньому налічувалось 315 експонатів, з них – 120 од. основного фонду.

Згідно цифрового звіту за 2013 р., музей відвідало 125 чол., проведено 8 екскурсій.

Шкільний етнографічний музей при Гуто-Боровенській ЗОШ І-ІІІ ст. був створений наказом №6 від 16 січня 2012 р. «Про створення шкільного музею етнографічного профілю». Тоді ж було призначено керівний склад музею: керівник – Балик Л.М., вчитель початкових класів, заступник керівника – Кузьмич В.В,, вчитель початкових класів.

Шкільний музей має площу 145 кв. м; на час відкриття у фондах налічувалось 222 експонати. Експозиційні розділи мають такі назви:

- Народний одяг;

- Інтер’єр поліського житла;

- Народний побут;

- Заняття наших предків;

- Традиційні промисли і ремесла краю.

Згідно цифрового звіту за 2013 р., музей відвідало 45 чол., проведено 3 екскурсії.

Шкільний музей етнографічного профілю «Народна спадщина» при ЗОШ І-ІІІ ст. с. Карасин був створений 02 квітня 2012 р. (на виконання наказу від 20.10. 2008 р. №83/2 «Про затвердження заходів з розвитку музейної справи в навчальних закладах району на 2008-12 рр.»). Керівником музею було призначено заступника школи з виховної роботи Виндюк Ніну Адамівну. Експозиція знаходиться в одній кімнаті площею 48 кв.м. На час створення музею в ньому зберігалось 250 експонатів основного фонду.

Музейну експозицію презентують такі розділи:

- З історії села;

- Батьківська хата. Народний побут;

- Заняття наших предків;

- Куточок хліба;

- Традиційні промисли та ремесла;

- Народні обереги, звичаї та обряди;

- Народна творчість земляків;

- Відродження народних традицій.

Згідно цифрового звіту за 2013 р., музей відвідало 50 чол., проведено 4 екскурсії.

Експозиції шкільних музеїв систематично використовуються для проведення тематичних уроків, масових культурно-освітніх заходів, підготовки різнопланових науково-дослідницьких робіт, сприяють участі школярів в історико-географічних та туристсько-краєзнавчих експедиціях та акціях тощо.

Однак, існує чимало проблемних питань, які потребують негайного вирішення. Досить часто шкільні музеї розміщені в класних кімнатах, де проводяться заняття з дітьми. Така система є суперечливою щодо вимог функціонування музеїв загалом, в тому порядку – й до експонування та збереження музейних предметів. Загалом, проблемою номер «один» в шкільних музеях (та й в багатьох не шкільних музеях!) є відсутність будь-якої охорони. Система зберігання музейного фонду повинна гарантувати фізичне збереження всіх матеріалів, забезпечення можливості використання кожного з них для наукової роботи, запобігання їх руйнуванню, псуванню і крадіжкам. Така система передбачає певний порядок розміщення музейних предметів як в експозиціях, так і в фондосховищах (варто зважити, що в переважній більшості шкільних музеїв фондосховища відсутні). Правильна організація системи зберігання передбачає також дотримання науково обґрунтованих спеціальних режимів вологості, температури, освітлення, очистки, дезінфекції експонатів, регулярне й ретельне прибирання фондосховищ (за наявності) та експозицій [1, 7].

Існує велика необхідність оновлення та переоформлення музейних експозицій, що є морально й естетично застарілими. Відомі непоодинокі факти неправильного експонування оригінальних експонатів (відкриті вітрини і стелажі, експонування документів у місцях потужного освітлення тощо). Варто ініціювати передачу до державних музеїв тих пам’яток історії та культури, яким загрожує знищення та псування.

_____

1. О. Климишин. Сучасні проблеми природничої музеології. // Наукові записки Державного природничого музеї. Випуск 26. – Львів, 2010. – С.7.

_____________________________

Волинський музей. Історія і сучасність. Науковий збірник. Випуск 5. Матеріали V Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 23-й річниці Незалежності України та 85-й річниці створення Волинського краєзнавчого музею, м. Луцьк, 16 травня 2014 року. Упоряд. А. Силюк. – Луцьк, 2014. – С. 137-142.

Категорія: Камінь-Каширський народний краєзнавчий музей | Додав: volyn-museum (12.06.2014)
Переглядів: 1198 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]