Головна » Дошка оголошень » Конференції
Програма ХХ міжнародної наукової конференції „Волинська ікона: дослідження та реставрація”.
23.08.2013
ВОЛИНСЬКА ІКОНА:

дослідження та реставрація
 
ПРОГРАМА
ХХ Міжнародної наукової конференції
м.Луцьк, 27–28 серпня 2013 року
 
27 серпня (вівторок)
Волинський краєзнавчий музей, м.Луцьк, вул. Шопена, 20
  9.00 – 10.00           Реєстрація учасників конференції.
10.00 – 12.30           Відкриття конференції, пленарне засідання.
12.30 – 13.30           Презентація нових видань з сакрального мистецтва.
13.30 – 14.00           Перерва
14.00 – 16.00           Урочистості з нагоди 20-річчя Музею волинської ікони.
з 17.00                     Товариське спілкування.
 
28 серпня (середа)
Музей волинської ікони, м.Луцьк, вул. Ярощука, 5
  9.00 – 10.00          Ознайомлення з експозицією та виставками.
10.00 – 13.00          Секційні засідання.
13.00– 14.00          Презентація книги: Жолтовський Павло. Вибрані праці : у 3 т. ; голова ред. кол. О. О. Савчук. — Харків : Видавець Савчук О. О., 2013.
14.00 – 15.00          Підбиття підсумків.
після   15.00          Від’їзд учасників конференції.
 
27 серпня (вівторок)
Волинський краєзнавчий музей, м.Луцьк, вул. Шопена, 20
 
10.00 – 10.30  Відкриття конференції
Вітання гостей
 
10.30 –12.30  Пленарне засідання
 
Музей волинської ікони. До 20-річчя діяльності.
Єлісєєва Тетяна Миколаївна – завідувач Музею волинської ікони, відділу Волинського краєзнавчого музею, м.Луцьк.
 
Створення збірки сакрального мистецтва у Волинському краєзнавчому музеї.
Ковальчук Євгенія Іванівна – кандидат історичних наук, заступник директора з наукової роботи Волинського краєзнавчого музею, доцент кафедри документознавства і музейної справи Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, м.Луцьк.
 
Відкриття середньовічних ікон Волині: підсумок насамперед останнього двадцятиліття.
Александрович Володимир Степанович – доктор історичних наук, завідувач відділу історії середніх віків Інституту українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України, м. Львів.
 
Волинський іконопис як історико-культурне явище
Пуцко Василь Григорович – заступник директора з наукової роботи Калузького обласного художнього музею, м.Калуга, Росія.
 
Ікона „Богородиця Одигітрія” XVI століття. Уточнення атрибуції та реставрація пам’ятки.
Гелитович Марія Йосипівна – кандидат мистецтвознавства, завідувач відділу давньоукраїнського мистецтва Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького, м.Львів;
Сойка Лідія Степанівна – художник-реставратор ІІ-ої категорії Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького, м.Львів.
 
Ikona Matki Bożej Częstochowskiej „Zmiękczenie złych serc”.
Кондрацюк Пьотр – кандидат мистецтвознавства, заступник директора Замосцьського музею в Замосці, м.Замосць, Республіка Польща.
 
До питання надходження пам’яток з Холмського церковно-археологічного музею до зібрання Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.
Шульц Ірина Василівна – заступник начальника науково-дослідного відділу історії Києво-Печерської лаври та Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, м.Київ.
 
Хранителі ікони Богородиці Холмської. Всеволод Волканович.
Ременяка Оксана – кандидат мистецтвознавства, завідувач лабораторії мистецтва новітніх технологій Інституту Проблем Сучасного Мистецтва Академії Мистецтв України, доцент кафедри культурології НаУ КМА, м.Київ.
 
Арханёл Міхал у іканапісу Беларусі.
Володимир Карелін – кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Національного мистецького музею Республіки Білорусь, м.Мінськ, Республіка Білорусь;
Микола Мельников – науковий співробітник Музею старожитнобілоруської культури Інституту мистецтвознавства, етнографії і фольклору НАН Білорусі, м.Мінськ, Республіка Білорусь.
 
Волинська ікона „Архангел Михаїл з небесним воїнством перемагає сатану” середини ХVІІІ ст.: особливості іконографії сюжету.
Бурковська Любов – кандидат мистецтвознавства, науковий співробітник відділу образотворчого мистецтва ІМФЕ ім. М.Т.Рильського НАНУ, м.Київ.
 
Деревянная скульптура. Беларусь-Московия-Северная Русь в XVII веке.
Баженова Ольга Дмитрівна – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри мистецтв Державного інституту управління і соціальних технологій Білоруського державного університету, м.Мінськ, Республіка Білорусь.
 
Католицька матриця з колекції Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д.І.Яворницького: до питання атрибуції.
Тихонова Маргарита Миколаївна – старший науковий співробітник відділу фондів Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д.Яворницького, м.Дніпропетровськ.
 
Ікона Воздвиження Чесного Хреста останньої третини XV ст. з села Здвижень зі збірки НМЛ ім. Андрея Шептицького.
Зінченко Світлана – кандидат історичних наук, м. Львів
 
Особенности белорусской иконописи 18 века (по материалам фонда НХМ РБ).
Сисоєва Любов Львівна – провідний науковий співробітник Національного мистецького музею Республіки Білорусь, м.Мінськ, Республіка Білорусь.
 
Оцінювання ушкодженості мікроміцетами ікон зі збірки Музею волинської ікони.
Коваль Елеонора Захарівна – доктор біологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу біологічних досліджень Національного науково-дослідного реставраційного центру України, м.Київ.
Митківська Тетяна Іванівна – зав. відділу біологічних досліджень Національного науково-дослідного реставраційного центру України, м.Київ.
 
„Воскресение Христово” (из собрания НХМ РБ) – образец полоцкой иконописи 17 века.
Ярошевич Олександр Адамович – кандидат мистецтвознавства, провідний науковий співробітник Національного мистецького музею Республіки Білорусь, м.Мінськ, Республіка Білорусь.
 
Реставрація ікони „Святий Миколай” XVI ст. зі збірки Музею волинської ікони.
Баліцка Мар’яна – художник-реставратор Львівського філіалу ННДРЦ України, м.Львів.
 
Живопис західноєвропейської традиції ХVІІІ–ХІХ століть.
Карпюк Людмила Альбертівна – провідний науковий співробітник Музею волинської ікони, відділу Волинського краєзнавчого музею, м.Луцьк.
 
Натільні хрести та підвіски із зображенням хреста VI–XIII ст. у збірці Любомльського краєзнавчого музею.
Савицький Володимир Миколайович – старший науковий співробітник Волинського краєзнавчого музею, аспірант кафедри археології, давньої та середньовічної історії України Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, м.Луцьк;
Остапюк Олександр Дмитрович – директор Любомльського краєзнавчого музею, м. Любомль.
 
12.30 – 13.30  Презентація нових видань з сакрального мистецтва
Музей волинської ікони: книга-альбом. /Александрович В.С., Василевська С.І., Вигодник А.П., Єлісєєва Т.М., Карпюк Л.А., Ковальчук Є.І., Міляєва Л.С., Силюк А.М. – К .: АДЕФ-Україна, 2012. – 400 с.
Ковальчук Є.І.. Формування фонду сакрального мистецтва у Волинському краєзнавчому музеї (1929–2012 рр.): Монографія. – Луцьк : Волинські старожитності, 2013. – 296 с., іл.
Волинська ікона XVI–XVII ст. з колекції Волинського краєзнавчого музею. Каталог. Частина перша. Серія „Колекції Волинського краєзнавчого музею”. Вип. 6. Упорядники: Василевська С. І. Вигоднік А. П. – 2013.
 
14.00 – 16.00  Урочистості з нагоди 20-річчя Музею волинської ікони
 
 
28 серпня (середа)
Музей волинської ікони, м.Луцьк, вул. Ярощука, 5
 
10.00 – 13.00  Секційні засідання
 
СЕКЦІЯ 1. ІКОНА: ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РЕСТАВРАЦІЯ
КЕРІВНИК СЕКЦІЇ: Володимир Александрович, доктор історичних наук, м.Львів.
СЕКРЕТАР: Євгенія Ковальчук, кандидат історичних наук, м. Луцьк.
 
Предмети культового призначення з Волині у фондових збірках Львівського музею історії релігії. (До 40-річчя утворення музею і першої музейної експедиції на Волинь).
Артюх Вадим Степанович – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Львівського музею історії релігії, м.Львів.
 
Росписи храма Св. Николая в с. Ольшаны Харьковской области.
Шуліка Вячеслав Вікторович – кандидат мистецтвознавства, художник-реставратор, доцент кафедри реставрації станкового і монументального живопису Харківської державної академії дизайну і мистецтв, м.Харків.
 
Відродження традицій Острозької іконописної майстерні у творчості Юрія Нікітіна.
Бендюк Наталя – культуролог, Національний університет Острозька академія, м.Острог.
 
Мистецтвознавча експедиція 2012 року на територію Західної Волині: анотації про окремі твори церковного мистецтва Горохівського району.
Болюк Олег Миколайович – кандидат мистецтвознавства, науковий співробітник відділу народного мистецтва Інституту народознавства Національної академії наук України, м.Львів.
 
Іконостас з церкви Покрова Пресвятої Богородиці в історико-культурному комплексі „Запорозька Січ” на острові Хортиця.
Борисенко Ольга Євгенівна – головний зберігач фондів Національного заповідника „Хортиця”, м.Запоріжжя.
 
Ікони Вєтки у зібранні Донецького обласного художнього музею.
Подворна Лілія Сергіївна – провідний науковий співробітник Донецького обласного художнього музею, м.Донецьк.
 
Ікона Архангела Михаїла можливого авторства барона Штігліца.
Бендюк Микола – художник-реставратор Державного історико-культурного заповідника м.Острога, м.Острог.
 
Ікона Почаївської Божої Матері – визначна святиня Волині. Сторінки історії, осягнення велечі та значення.
Булига Олександр Степанович – директор Рівненського обласного краєзнавчого музею, м.Рівне.
 
Іконописна майстерня Олександра Мурашка: невідомі сторінки і непрості взаємини.
Ворон Богдан Васильович – магістр мистецтвознавства, аспірант Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України, м. Київ.
 
Збаразька Чудотворна ікона Божої Матері.
Ганусевич Наталія Зигмундівна – молодший науковий співробітник Національного заповідника „Замки Тернопілля”, м.Збараж.
 
Ікони волинської школи іконопису з фонду Музею історії Острозької академії: характерні риси іконографії та концептуальні особливості виконання.
Гощук Олеся Федорівна – викладач кафедри культурології та філософії Національного університету „Острозька академія”, науковий співробітник Музею історії НаУОА, м.Острог.
 
Євхаристійні образи Христа українських літургійних покровів на чашу і дискос у контексті сакрального мистецтва XVII—XVIII ст.
Косів Роксолана Романівна – кандидат мистецтвознавства, старший науковий співробітник Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького, доцент кафедри сакрального мистецтва Львівської Національної Академії Мистецтв, м.Львів.
 
Давньоруські ікони з каменю, кераміки та металу в збірці Чернівецького художнього музею.
Курущак Лариса – завідувач відділу науково-освітньої роботи Чернівецького художнього музею, м.Чернівці.
 
Дослідження та реставрація ряду ікон Свято-Миколаївської церкви с.Будаки.
Магінський Володимир – завідувач реставраційної майстерні (сакральне мистецтво) Національного заповідника „Замки Тернопілля”, м.Збараж.
 
З досвіду роботи художника-реставратора Волинського краєзнавчого музею (30 років від започаткування реставраційної справи у ВКМ).
Обухович Лариса Ярославівна – художник-реставратор Волинського краєзнавчого музею, м.Луцьк.
 
Іконописні традиції Волині в творчості Олександра Лаворика.
Семенович Олена Леонідівна – старший науковий співробітник художнього відділу Рівненського обласного краєзнавчого музею, м.Рівне.
 
Ікона „Покров Богородиці” XVII ст. із приватної колекції. Уточнення атрибуції.
Федак Марта – молодший науковий співробітник Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького, м.Львів.
 
Турковицька ікона Божої Матері: український слід великої святині Холмщини.
Федчук Олександр – протоієрей, викладач Волинської духовної семінарії, м. Луцьк.
 
Ікона „Ісус Христос Боремельський”.
Климчук Андрій Миколайович – журналіст, ТО „Мистецькі грані”, м.Рівне.
 
Ікони з майстерень села Холуй, Іванівської області (РФ) у колекції Національного заповідника „Замки Тернопілля”.
Федорів Тетяна Ігорівна – молодший науковий співробітник Національного заповідника „Замки Тернопілля”, м.Збараж.
 
Собор Всіх Святих землі Волинської в м.Луцьк: дослідження аналогів.
Рудич Альона Вікторівна – аспірантка Харківської державної академії дизайну і мистецтв, викладач історії мистецтв в Харківській дитячій художній школі № 1 ім. Рєпіна, м.Дергачі
 
СЕКЦІЯ 2. ДО ІСТОРІЇ ВИВЧЕННЯ ПАМ’ЯТОК САКРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА
КЕРІВНИК СЕКЦІЇ: Василь Пуцко, м.Калуга, Російська Федерація.
СЕКРЕТАР: Тетяна Єлісєєва, м.Луцьк.
 
Митці культового мистецтва (зодчества) Матеріали до Волинської універсальної енциклопедії.
Колосок Богдан Віталійович – кандидат архітектури, вчений секретар Центру пам’яткознавства НАН України, дійсний член Українського комітету ІСОМОS, м.Київ.
 
Сакральне малярство А.Г.Лазарчука.
Левицька Тамара Леонідівна – провідний науковий співробітник Художнього музею, відділу Волинського краєзнавчого музею, м.Луцьк.
 
Образи Богородиці у творчому спадку Федора Стравінського.
Огнєва Олена Дмитрівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри документознавства і музейної справи Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, м.Луцьк.
 
Унійні церкви у Світязі та Шацьку наприкінці XVIII століття.
Бобрик Вітольд – кандидат історичних наук, адьюнкт Природничо-Гуманітарного Університету в Сєдльцах, м.Сєдльце, Республіка Польща.
 
З сторінок історії Свято – Феодосіївського храму в місті Луцьку (1945-1990р.р.).
Гулько Геннадій Якович – історик-релігієзнавець, заслужений працівник культури України, м.Луцьк.
 
Репродукції ікон у фондах Тернопільського обласного краєзнавчого музею.
Костюк Степан Володимирович – директор Тернопільського обласного краєзнавчого музею, м.Тернопіль.
 
Michale nad Bugiem – cerkiew z „trzema wieżami” i jej wyposażenie w 2 połowie XVIII w., w świetle wizytacji unickiej diecezji chełmskiej.
Сиговський Павло – історик мистецтва, м.Люблін, Республіка Польща.
 
З історії спорудження каплички на П’ятницькій гірці в м. Луцьку (кінець ХІХ ст).
Мазурик Юрій Михайлович – головний спеціаліст відділу охорони культурної спадщини Луцької міської ради, м. Луцьк.
 
Свята ікона Петра Ратенського.
Жидачівське воплочення 1406 року.
Мицько Ігор Зіновійович – кандидат історичних наук, м.Львів.
 
З історії церкви села Рівне Любомльського району.
Остапюк Олександр Дмитрович – директор Любомльського краєзнавчого музею, м. Любомль.
 
Іконографічні зображення на нумізматичних пам’ятках України.
Пасюк Ігор Миколайович – завідувач Волинського регіонального музею українського війська та військової техніки, філії Національного військово-історичного музею, м.Луцьк.
 
Камінь-Каширщина в життєписі Дмитра Степовика. Фонд Дмитра Степовика в Камінь-Каширському краєзнавчому музеї.
Пась Наталія Олександрівна – директор Камінь-Каширського краєзнавчого музею, м.Камінь-Каширський.
 
Іменослов покрайніх записів Луцького Євангелія: луцькі єпископи XV століття.
Бірюліна Олена Андріївна – завідувач Музею історії Луцького братства відділу Волинського краєзнавчого музею, м.Луцьк.
 
Теремнівська парафія (короткий історичний нарис).
Парафія с.Підгайці (короткий історичний нарис).
Патлань Сергій Миколайович – краєзнавець, м.Луцьк.
 
Богословські видання Почаївського Успенського монастиря в колекції Музею книги та друкарства м. Острога.
Позіховська Світлана Володимирівна – завідувач Музею книги та друкарства Державного історико-культурного заповідника м.Острога, м.Острог.
 
13.00– 14.00  Презентація книги
Жолтовський Павло. UMBRA VITAE. Спогади, листування, додатки / ред. тому О. О. Савчук ; передм. М. І. Моздира ; наук. коментар В. С. Романовського ; підготовка тексту Ж. Д. Сімферовської, О. О. Савчука, В. С. Романовського ; підготовка та коментарі до листування І. Ю. Тарасенко, С. І. Білоконя ; примітки Є. О. Котляра, О. О. Савчука. — 2013. — 608 с. ; 353 іл. — Серія «Слобожанський світ». Випуск 6.
 
14.00 – 15.00  Підбиття підсумків.
Додав: volyn-museum |
Переглядів: 1471
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]