Головна » Дошка оголошень » Конференції
Програма Четвертої Всеукраїнської науково-етнографічної конференції „Минуле і сучасне Волині та Полісся. Народна культура і музеї”.
11.04.2013
МИНУЛЕ І СУЧАСНЕ ВОЛИНІ ТА ПОЛІССЯ.
НАРОДНА КУЛЬТУРА І МУЗЕЇ
П Р О Г Р А М А
Четвертої Всеукраїнської науково-етнографічної конференції, присвяченої 80-річчю від дня народження Олекси Ошуркевича

Порядок роботи
16 квітня, вівторок
Волинський краєзнавчий музей, вул. Шопена, 20
09.00-10.00 – реєстрація учасників конференції,
ознайомлення із експозиціями та виставками музею
10.00-10.30 – урочисте відкриття конференції
10.30-14.00 – пленарне засідання
11.45-12.15 – брейк-кава
14.00-15.00 – перерва на обід
15.00-17.00 – секційні засідання
17.00-18.30 – відкриття виставки «Традиційне волинське вбрання» та презентація каталогу «Традиційні жіночі сорочки кінця ХІХ – ХХ ст. Збірка Волинського краєзнавчого музею»
17 квітня, середа
Волинський краєзнавчий музей, вул. Шопена, 20
09.00-13.00 – секційні засідання
10.45-11.15 – брейк-кава
13.00-14.00 – підведення підсумків
з 14.00-від’їзд учасників
Регламент: доповіді – 15 хв.
повідомлення – 5 хв.

16 квітня, вівторок
Волинський краєзнавчий музей, вул. Шопена, 20
09.00-10.00 – реєстрація учасників конференції, ознайомлення із експозиціями та виставками Волинського краєзнавчого музею
10.00-10.30 – відкриття конференції
10.30-14.00 - пленарне засідання:
Музичний фольклор Волині та Полісся в етнографічному доробку Олекси Ошуркевича
Рибак Юрій, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри музичного мистецтва Рівненського державного гуманітарного університету, старший науковий співробітник Проблемної науково-дослідної лабораторії музичної етнології Львівської національної музичної академії ім. М.В.Лисенка, м.Рівне
Джерела пізнання. Збірка листів, адресованих Олексію Ошуркевичу
Мірошниченко-Гусак Людмила, завідувач відділу етнографії  Волинського краєзнавчого музею, м.Луцьк
Обхідні ритуальні звичаї Щедрого вечора: рецензія на останнє прижиттєве видання Олекси Ошуркевича
Дмитренко Алла, кандидат історичних наук, доцент кафедри документознавства і музейної справи Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, м.Луцьк
Дорогами Тараса. Дослідження Олексою Ошуркевичем пісенної скарбниці Шевченкового краю
Кондратович Олександра, почесний краєзнавець України, педагог, етнолог, м.Луцьк
Наукова спадщина Олекси Ошуркевича у документах Державного архіву Волинської області
Гика Володимир, директор Державного архіву Волинської області, м.Луцьк
У пошуках народних скарбів поруч з Майстром
Гатальська Наталя, провідний науковий співробітник Затурцівського меморіального музею В’ячеслава Липинського, с.Затурці
Новорічно-різдвяні співи Житомирщини
Єфремова Людмила, доктор мистецтвознавства, провідний науковий співробітник відділу фольклористики Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т.Рильського НАН України, м.Київ
Маловідома праця Василя Пастущина про традиційну культуру поліщуків
Гілевич Ігор, кандидат історичних наук, старший лаборант кафедри етнології Львівського національного університету імені Івана Франка, м.Львів
Етнографічні музеї вищих навчальних закладів України
Муравська Світлана, кандидат історичних наук, в.о.доцента кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Львівського інституту економіки і туризму, м.Львів
Бісер у творчості майстринь Рівненського Полісся (за матеріалами мистецтвознавчої експедиції 2010 р.)
Федорчук Олена, кандидат мистецтвознавства, старший науковий співробітник відділу народного мистецтва Інституту народознавства НАН України, м.Львів
Жіноче традиційне стегнове вбрання: українсько-білоруські паралелі
Булгакова Людмила, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Музею етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України, м.Львів
Специфічні риси розвитку планування народного житла Волинського Полісся
Радович Роман, кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу історичної етнології Інституту народознавства НАН України, м.Львів
Малярство на склі ХХ ст. Західної Волині (з експедиційних знахідок 2012 року)
Шпак Оксана, кандидат мистецтвознавства, старший науковий співробітник Інституту народознавства НАН України, м.Львів
Фундатори етнографічної колекції Полтавського краєзнавчого музею
Власенко Ірина, завідувач науково-дослідного експозиційного відділу етнографії Полтавського краєзнавчого музею, м.Полтава;
Сахно Наталія, старший науковий співробітник науково-дослідного експозиційного відділу етнографії Полтавського краєзнавчого музею, м.Полтава;
Пісцова Марія, науковий співробітник науково-дослідного експозиційного відділу етнографії Полтавського краєзнавчого музею, м.Полтава
Етнографічні збірки Сарненського історико-етнографічного музею
Тишкевич Раїса, завідувач Сарненського історико-етнографічного музею, заслужений працівник культури України, м.Сарни
Формування колекції народного вбрання з Гощанського району у збірці Рівненського обласного краєзнавчого музею
Українець Алла, завідувач відділу етнографії Рівненського обласного краєзнавчого музею, заслужений працівник культури України, почесний член Національної спілки краєзнавців України, м.Рівне
Музеї Волині в комплектуванні і дослідженні етнографічних матеріалів
Ковальчук Євгенія, кандидат історичних наук, заступник директора з наукової роботи Волинського краєзнавчого музею, м.Луцьк
Комплексне дослідження культурно-історичної спадщини Полісся у зоні Чорнобильської катастрофи
Омеляшко Ростислав, директор Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф, м.Київ
Музей народного одягу НІЕЗ „Переяслав”: проблеми та перспективи розвитку
Павлик Наталія, старший науковий співробітник Національного історико-етнографічного заповідника „Переяслав”, м.Переяслав-Хмельницький
Краєзнавча освіта і мікроісторія („Освітянське краєзнавство: досвід, проблеми, перспективи”)
Геннадій Бондаренко, кандидат історичних наук, професор кафедри археології, давньої і середньовічної історії України Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, голова Волинської обласної організації Національної спілки краєзнавців України, м.Луцьк
 
15.00-17.00 – секційні засідання:
Секція 1. Народна культура і музей
Керівники: Євгенія Ковальчук, кандидат історичних наук, м. Луцьк
                     Алла Українець, м. Рівне
Секретар: Людмила Мірошниченко-Гусак, м. Луцьк
Програма формування музейних етнографічних колекцій Василя Григоровича Кравченка
Рябчикова Фаїна, кандидат історичних наук, доцент кафедри документознавства і музейної справи Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, м.Луцьк
Надольська Валентина, кандидат історичних наук, доцент кафедри документознавства і музейної справи Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, м.Луцьк
Хатнє малювання Катеринославщини 1910-х років: історія формування колекцій Дніпропетровського національного історичного та російського етнографічного музеїв
Смолій Юлія, кандидат мистецтвознавства, науковий співробітник відділу декоративно-прикладного мистецтва Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т.Рильського НАН України, м.Київ
Формування Юхимом Сіцінським етнографічної колекції Подільського єпархіального Давньосховища (1890–1920 рр.)
Старенький Ігор, магістр історії, аспірант кафедри історії народів Росії та спеціальних історичних дисциплін Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, м.Кам’янець-Полільський
Щегельський Валерій, асистент кафедри журналістики, завідувач навчально-наукової лабораторії етнології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, м.Кам’янець-Полільський
Гудима Вадим, старший лаборант навчально-наукової лабораторії Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, м.Кам’янець-Полільський
З історії формування і вивчення мистецьких колекцій Волинського краєзнавчого музею
Левицька Тамара, провідний науковий співробітник Художнього музею, м.Луцьк
Формування етнографічної збірки Нововолинського історичного музею
Мельничук Марія, студентка III курсу історичного факультету Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, м.Луцьк
Етнографічна експозиція Любомльського краєзнавчого музею
Бурко Ірина, студентка V курсу історичного факультету Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, м.Луцьк
Історичний музей при НВК „ЗОШ І-ІІІ ст. - гімназія” ім. С. Є. Ткача смт. Голоби – чільний осередок краєзнавчого пошуку Ковельщини
Гарбарук Альона, аспірант кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, м.Луцьк
Пошуково-збиральницька робота шкільного народного музею „Ремесла Волині”
Кононець Петро, вчитель історії комунального закладу „Олександрійська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів”, м.Костопіль
Кімната етнографії та історії краю Мезинського НПП – осередок збереження старожитностей
Наливайко Алла, провідний фахівець з рекреації Мезинського національного природного парку, с.Свердловка Чернігівської області
Коцержинська Інна, молодший науковий співробітник відділу популяційної екології Інституту зоології імені І.І.Шмальгаузена НАН України, науковий співробітник Мезинського НПП, с.Свердловка Чернігівської області
Симоненко Ніна, директор Мезинського національного природного парку, с.Свердловка Чернігівської області
Музеї просто неба – осередки дослідження та популяризації матеріальних і духовних цінностей традиційної культури українського народу
Петрович Валентина, кандидат історичних наук, доцент кафедри документознавства і музейної справи Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, м.Луцьк
Бережу у своїй пам’яті
Семенюк Лариса, старший науковий співробітник відділу охорони пам’яток історії та культури Національного історико-меморіального заповідника „Поле Берестецької битви”, с.Старики Рівненської області

Секція 2. Народна матеріальна і духовна культура українців: дослідження та збереження
Керівники: Алла Дмитренко, кандидат історичних наук, м. Луцьк
                    Світлана Чибирак, кандидат історичних наук, м. Луцьк
Секретар: Наталія Пась, м. Камінь-Каширський
 Типологічні особливості та декор гончарних виробів Волині й Полісся (на матеріалі фондової збірки Музею народної архітектури і побуту у Львові)
Боренько Надія, старший науковий співробітник Музею народної архітектури і побуту у Львові, м.Львів
Нерет: особливості будови та способи лову
Сіренко Сергій, провідний мистецтвознавець відділу „Український етнологічний центр” Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т.Рильського НАН України, м.Київ
Аплікація на святковому вбранні кін. ХІХ – сер. ХХ ст. у селах Волинського Полісся (за матеріалами музейних збірок)
Дідух Анна, аспірант Львівської національної академії мистецтв, асистент кафедри „Дизайну” Луцького національного технічного університету, м.Луцьк
Хліб у повсякденному житті мешканців Волині і Західного Полісся
Дмитренко Алла, кандидат історичних наук, доцент кафедри документознавства і музейної справи Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, м.Луцьк
Крайнік Юлія, студентка І курсу історичного факультету Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, м.Луцьк
Мереживні народні вироби на Волині та Поліссі кінця ХІХ–ХХ ст.: регіональні особливості
Козакевич Олена, кандидат мистецтвознавства, науковий співробітник Інституту народознавства НАН України, викладач Львівської національної академії мистецтв, м.Львів
Громадські студні – особливість села Суховоля
Корчак Андрій, старший науковий співробітник Бродівського історико-краєзнавчого музею, м.Броди
Романич Василь, краєзнавець, с.Суховоля Львівської області
Зварич Теодор, краєзнавець, м.Броди
„Дерево життя” на рушниках Волині і Західного Полісся (за фондами Музею етнографії Волині та Полісся при СНУ імені Лесі Українки)
Березко Оксана, студентка V курсу історичного факультету Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, м.Луцьк
Поясне та нагрудне вбрання з Камінь-Каширщини та Ратнівщини у фондах Музею-архіву народної культури Українського Полісся
Боровицька Тетяна, науковий співробітник відділу музейних фондів Музею-архіву народної культури Українського Полісся, м.Київ
Волинська народна іграшка
Лукашевич Марія, керівник гуртків Волинського центру туризму, спорту та екскурсій, м.Луцьк
Старожитності стжижовської культури з Волинського Полісся
Охріменко Григорій, кандидат історичних наук, доцент кафедри археології давньої та середньовічної історії України Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, провідний науковий співробітник відділу охорони пам’яток історії та культури Волинського краєзнавчого музею, м.Луцьк
Скляренко Наталія, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри дизайну Луцького національного технічного університету, м.Луцьк
Сумленна Інна, аспірант кафедри інженерної графіки Луцького національного технічного університету, м.Луцьк
Ливарництво на Камінь-Каширщині
Пась Налія, директор Камінь-Каширського районного краєзнавчого музею, м.Камінь-Каширський
Декоративно-вжиткова складова зібрання Галини Мельник-Калужинської (на підставі фондів Волинського краєзнавчого музею)
Патійчук Наталія, студентка V курсу Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, м.Луцьк
Інтер’єрні тканини Камінь-Каширського району Волинської області  за матеріалами експедиційних досліджень)
Телегей Наталія, молодший науковий співробітник Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф, аспірант Київського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука, м.Київ
Крашанки та писанки в архівній спадщині Василя Кравченка ІМФЕ ім. М.Т.Рильського
Ткаченко Віктор, кандидат історичних наук, молодший науковий співробітник „Українського етнологічного центру” Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т.Рильського, м.Київ
Коровайний обряд у сучасному селі: основні елементи та їх трансформація (за фольклорними матеріалами Зарічненщини)
Цапун Раїса, доцент кафедри музичного мистецтва Рівненського державного гуманітарного університету, м.Рівне
Хлібні вироби у весняній обрядовості Західного Полісся
Ципишев Сергій, науковий співробітник Музею народної архітектури і побуту у Львові, науковий співробітник Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф, м.Львів
Гончарство с. Качин Камінь-Каширського району (За матеріалами історико-етнографічної експедиції Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф)
Червінський Максим, науковий співробітник Музею-архіву народної культури Українського Полісся Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф, м.Київ
Особливості сухопутного транспорту Камінь-Каширського району (на основі музейних предметів у збірці Музею-архіву народної культури Українського Полісся)
Якимлюк Андрій, науковий співробітник відділу музейних фондів Музею-архіву народної культури Українського Полісся,м.Київ
Село Конюхи Грубешівського повіту: історія і звичаї
Люпа Валентин, краєзнавець, м.Луцьк
Ікони „Старозавітна Трійця” ХVІІІ ст. З колекції Музею волинської ікони
Василевська Світлана, провідний науковий співробітник Музею волинської ікони, м.Луцьк
Ікони „Святої Параскеви П’ятниці” з колекції Музею волинської ікони
Вигоднік Ангеліна, провідний науковий співробітник Музею волинської ікони, м.Луцьк
Карпюк Людмила, провідний науковий співробітник Музею волинської ікони, м.Луцьк
Різдвяні звичаї на Волині: підготовка до свята, переддень Різдва
Дмитренко Алла, кандидат історичних наук, доцент кафедри документознавства і музейної справи Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, м.Луцьк
Тема Різдва Христового у народному іконописі Волині ХVІІ–ХVІІІ ст.
Єлісєєва Тетяна, завідувач Музею волинської ікони, м.Луцьк
Народий іконопис як одна із течій народної творчості на Волині
Жарська Оксана, науковий співробітник Комунального закладу „Культурно-археологічний центр „Пересопниця” Рівненського району, с.Пересопниця Рівненської області
Життя з Богом у серці
Кондратович Олександра, почесний краєзнавець України, педагог, етнолог, м.Луцьк
Обряди викликання дощу і зупинення граду на Лівобережному Поліссі
Костенко Людмила, старший науковий співробітник Національного музею народної архітектури та побуту України, м.Київ
Ментальність селян Волині та соціальні відносини на селі у повістях Ю. Крашевського
Кудь Вадим, кандидат історичних наук, доцент кафедри нової і новітньої історії України Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, м.Луцьк
Пеніщук Аліна, аспірант Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, м.Луцьк
Походження образу козака Мамая в українській міфології та народному мистецтві
Лис Сергій, старший науковий співробітник відділу новітньої історії Волинського краєзнавчого музею, м.Луцьк
Колодяжне у фольклорних записах Лесі Українки
Мержвинська Любов, провідний науковий співробітник Колодяжненського літературно-меморіального музею Лесі Українки, с.Колодяжне Ковельського району
„Обереги милосердя” Надії Горлицької
Хомова Тетяна, старший науковий співробітник відділу етнографії Волинського краєзнавчого музею, м.Луцьк
Проблема різдвяно-новорічних свят на сторінках періодичних видань другої половини ХІХ ст.
Чибирак Світлана, кандидат історичних наук, завідувач Музею етнографії Волині та Полісся при Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки, м.Луцьк
Музично-фольклористичні дослідження на теренах Волинської області у ХІХ–ХХ ст.
Юзюк Світлана, магістрант кафедри музичного мистецтва (музичний фольклор) Рівненського державного гуманітарного університету, м.Рівне
 17 квітня, середа
Волинський краєзнавчий музей, вул. Шопена, 20
09.00-13.00 – продовження секційних засіданнь
10.45-11.15 – брейк-кава
13.00-14.00 – підведення підсумків
з 14.00 – від’їзд учасників
Додав: volyn-museum |
Переглядів: 1313
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]