Головна » Дошка оголошень » Конференції
Інформаційний лист конференції «Хроніки Ладомерії»
30.03.2017

Управління культури Волинської обласної державної адміністрації
адміністрація Державного історико-культурного заповідника
«Стародавній Володимир» у місті Володимирі-Волинському

в жовтні 2017 року проводять Всеукраїнську наукову історико-краєзнавчу конференцію «Хроніки Ладомерії», присвячену 1025- й річниці заснування єпископської кафедри у Володимирі

Пропонуються такі напрями роботи конференції:

 • Володимир-Волинський в історії Волині та України
 • Володимир-Волинський, як центр релігійного життя. Церква в історії Володимира-Волинського.
 • Володимир, як центр соціокультурного, політичного та економічного життя давньоруського суспільства, осередок князівської влади, центр розвитку ремесла та торгівлі.
 • Історичні та релігійні постаті Володимира-Волинського. Дослідники історії міста.
 • Пам’ятки та пам’ятні місця історії, культури та природи Володимира-Волинського.
 • Володимир-Волинський у воєнній та повоєнній історії краю.
 • Проблеми вивчення та збереження пам’яток.
 • Історія міського самоврядування.
 • Загальні проблеми історичного краєзнавства і волинезнавства.

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі конференції

Планується видати збірник матеріалів конференції.

Матеріали приймаються до 1 вересня 2017 року із врахуванням наступних вимог:

 1. Обсяг роботи 4-10 сторінок тексту, набраного в редакторі Word (шрифт Times New Roman, 12 кегль, міжрядковий інтервал 1,5. Поля: зліва – 2,5 см, справа – 2 см, зверху – 2 см, знизу – 2 см. Оформлення списку літератури та джерел – 12 кегль, інтервал – 1).
 2. Посилання на джерела та літературу в тексті у квадратних дужках, наприклад [1, 12] відповідно до списку використаних джерел та літератури (Джерела та література), що розміщується за абеткою наприкінці тексту.
 3. Ілюстрації в електронному варіанті в форматі TIF (300 dpi) або JPEG з підписами до них.
 4. Роботи подаються в роздрукованому і електронному вигляді (CD-диск). Можна надсилати на електронну адресу заповідника: v.v.zapovidnyk@gmail.com
 5. Роздрукований паперовий варіант доповідей повинен бути підписаний автором з правого боку. Відомості про автора подаються на окремому аркуші (домашня адреса, індекс міста. телефон, місце роботи або навчання, вчене звання, науковий ступінь, посада).

Автори відповідають за повноту висвітлення досліджуваних питань, системність викладу, достовірність наведених фактів, посилання на джерела, написання власних імен, географічних назв, тощо. Статті друкуються в авторській редакції.

Оргкомітет залишає за собою право на відбір матеріалів для друкування згідно запропонованої теми.

Повідомлення про включення матеріалів до програми конференції, її конкретні терміни, запрошення на конференцію кожному автору буде надіслано додатково.

Матеріали доповідей прохання надсилати не пізніше вказаного терміну за адресою:

44700 м. Володимир-Волинський, вул. Ковельська, 29, а/c 31
Адміністрація Державного
історико-культурного заповідника
«Стародавній Володимир» в місті Володимирі-Волинському

Оргкомітет конференції
Телефон для довідок: Тел./факс: (03342) 3-89-89.
E-mail: v.v.zapovidnyk@gmail.com

Оргкомітет конференції

ЗАЯВКА
на участь у роботі Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції «Хроніки Ладомерії»

1. Прізвище, ім’я, по-батькові ______________________________________

________________________________________________________________

2. Місце роботи __________________________________________________

________________________________________________________________

3. Посада ____________________________________________________

________________________________________________________________

4. Учене звання, ступінь___________________________________________

________________________________________________________________

5. Поштова адреса (з індексом) _____________________________________

________________________________________________________________

6. Телефони з кодом (робочий, домашній, мобільний) __________________

________________________________________________________________

7. Факс, електронна адреса (обов’язково) ____________________________

8. Форма участі (доповідь, повідомлення) ____________________________

9. Тема доповіді __________________________________________________

________________________________________________________________

10. Необхідність використання аудіовізуальних засобів (так, ні) __________

Дата заповнення _____________

*Заявка відправляти на електронну адресу організаторів

Додав: volyn-museum |
Переглядів: 297
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]