Головна » Статті » Нововолинський народний історичний музей
РОЛЬ НОВОВОЛИНСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО МУЗЕЮ В ЗБЕРЕЖЕННІ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ВОЛИНІ

Марія МЕЛЬНИЧУК (Луцьк)

РОЛЬ НОВОВОЛИНСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО МУЗЕЮ В ЗБЕРЕЖЕННІ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ВОЛИНІ

Музеї, як особливі культурно-освітні осередки, покликані зберігати та інтерпретувати пам’ятки історії та культури для всіх наступних поколінь. Саме музеї створюють можливість прямого контакту з першоджерелами знань та інформації, на відміну від інших засобів масової комунікації, що й визначає їхню особливість та неповторність.

Ставлення до пам’яток історії і культури є показником рівня розвитку держави та духовної зрілості її громадян. Цілеспрямована діяльність з охорони пам’яток для передачі культурних цінностей майбутнім поколінням та їх ефективного використання в суспільному житті сприяє самоідентифікації нації, уособлює її самобутність і має соціально-значиму функцію підтримки стабільності і сталого суспільного розвитку. Саме музеї на сьогодні є одним із головних соціальних інститутів, які виконують функцію формування історичної пам’яті українського народу, донесення до всіх українців і особливо молоді знань про минуле [4].

Одним із таких соціальних інститутів на Волині виступає Нововолинський історичний музей, заснований у 1998 р. Від початку заснування директор музею, Надія Войтюк, ставила на меті збереження та передання історичної та культурної спадщини краю нововолинянам та всім мешканцям області загалом. Тому не випадково першими музейними експонатами стали етнографічні матеріали, які й відображають багатство культурного та історичного розвитку народу.

Попри досить скромне місце, відведене в експозиційному залі, вони становлять основу колекцій музею. Етнографічні пам’ятки представлені народним убранням, хатнім начинням, рушниками, знаряддями праці. Завдяки предметам традиційно-побутової культури вдається відобразити особливості українського побуту, зокрема, побуту нововолинян. Народний стрій демонструє багатство вишиванки, її локальні особливості.

Вишиванка займає почесне місце в музейній колекції. Музей популяризує українську культуру як через виставки, так і через проведення державних свят. Досить активно музей організовує саме виставки, присвячені вишивальному мистецтву, його регіональним особливостям. Адже у вишивці законсервовано національну культурну самобутність народу. З метою популяризації українських традицій серед широких верств населення музейними працівниками було підготовлено альбоми візерунків, що репрезентують вишивку зі старовинних сорочок та рушників, зібраних у музеї [1, с. 8].

Важливе значення надається й духовній культурі, а точніше її розвитку.

Традиційними стали виставки із залученням предметів сакрального значення, приурочені до різних релігійних свят. За допомогою таких заходів і відбувається тісна взаємодія минулого з майбутнім. Виставка приурочена передодню Різдва відкриває перед відвідувачами як матеріальний світ, так і духовну культуру українців: народний побут у поєднанні з розповідями екскурсовода. При цьому відтворюється та презентується багатогранність культури українського народу [3, с. 8]

Культура – поняття багатогранне, а тому й її вияв, форма, зміст може мати різну інтерпретацію. Цим і послуговується Нововолинський історичний музей, використовуючи різні підходи до популяризації культурної спадщини волинян загалом.

Особливістю роботи Нововолинського історичного музею є відображення в музейній експозиції культурних процесів сучасного міста. Реалізуються всі можливі заходи задля реалізації цієї мети. Оскільки музей фактично є найважливішим центром культурного розвитку міста й покладає на себе завдання, пов’язані з фіксацією всіх культурних заходів населеного пункту у світлинах та експонатах. Важливим в роботі є також відображення у друкованих виданнях місцевих об’єктів культурного значення.

Задля забезпечення збереження культурної спадщини Нововолинська та її наукової інтерпритації Надія Войтюк проводить різнопланову роботу. Цілеспрямованість у цьому аспекті відіграє провідну роль. Незважаючи на відсутність належного фінансування, директор музею має велике бажання зберегти для майбутніх поколінь все культурне розмаїття Нововолинська та його околиць. З цією метою Надія Наумівна самотужки «збирає по людях» пам’ятки матеріальної та духовної культури краян.

Проте знайдені та відібрані музейні предмети можуть і не продовжити своє життя в експозиційному залі. Все це пов’язано з питаннями належного облаштування приміщення музею. Однак, і попри це вдається донести до відвідувачів та жителів міста культурне надбання міста та околиць.

Музей активно співпрацює із потенційними меценатами, займається пошуком нових предметів музейного значення, що можуть зробити вагомий внесок у збереження культурної скарбниці народу. З уваги на значення релігії, релігійних пам’яток для українців, виникла думка зафіксувати всі культові пам’ятки Нововолинська та його околиць. У майбутньому планується видати друковане видання з повним переліком списку культових споруд району. Це об’ємне завдання було ініційоване особисто Надією Войтюк. Інтерпретація минулого на кордонах сучасного є пріоритетним у роботі музею. Розуміючи всю важливість та відповідальність перед жителями міста, Надія Войтюк робить усе можливе задля популяризації культурного надбання нашого народу. Насамперед це відбувається за допомогою етнографічних пам’яток, що несуть в собі всю самобутність та неповторність багатого світу українців [2, с. 5].

Виховання патріотизму за допомогою музейних предметів відіграє особливе значення як для подальшого комплектування фондів музею, так і для діяльності кожного співробітника закладу. Кожна виставка чи виховний захід покликані сформувати у відвідувачів любов і повагу до свого, рідного: історії та культури. Адже кожна річ несе в собі інформаційну пам’ять минулих поколінь.

Отже, Нововолинський історичний музей проводить активну роботу в напрямку забезпечення збереженості та наукової інтерпретації культурної спадщини Волинського краю загалом та околиць Нововолинська, зокрема. Використовуючи при цьому різні напрямки взаємодії із населенням, залучаючи до музею відвідувачів задля презентації багатої культурної спадщини, матеріального світу та духовних цінностей українців.

_____

  1. Корнилюк М. Друге життя вишивок / М. Корнилюк // Наше місто. – 2007. – 5 квітня. – С. 8.
  2. Корнилюк М. Шануючи минуле – готуємо майбутнє / М. Корнилюк // Наше місто. – 2008. – 27 березня. – С. 5.
  3. Корнелюк М. Що душі наші зігріває / М. Корнилюк // Наше місто. – 2004. – 30 грудня. – С. 8.
  4. Музей – центр збереження і презентації історико-культурної спадщини краю [Електронний ресурс ]. – Режим доступу : http://museum.kh.ua/academic/sumtsov-conference/2011/article.html?n=47.

_____________________________

Волинський музей. Історія і сучасність. Науковий збірник. Випуск 5. Матеріали V Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 23-й річниці Незалежності України та 85-й річниці створення Волинського краєзнавчого музею, м. Луцьк, 16 травня 2014 року. Упоряд. А. Силюк. – Луцьк, 2014. – С. 120-121.

Категорія: Нововолинський народний історичний музей | Додав: volyn-museum (12.06.2014)
Переглядів: 578 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]