Головна » 2012 » Червень » 19 » Інформаційний лист Міжнародного керамологічного симпозіуму „Декор глиняних виробів: історія, технологія, функції”.
15:13
Інформаційний лист Міжнародного керамологічного симпозіуму „Декор глиняних виробів: історія, технологія, функції”.
Інформаційний лист Міжнародного керамологічного симпозіуму „Декор глиняних виробів: історія, технологія, функції”.
Національна академія наук України
Інститут археології НАН України
Інститут народознавства НАН України
Інститут керамології – відділення
Інституту народознавства НАН України
Міністерство культури України
Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному
Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара»
Українське керамічне товариство
Український фонд культури
Президентський фонд Леоніда Кучми «Україна»
(перелік іноземних співорганізаторів узгоджується)
 
проводять
 
Міжнародний керамологічний симпозіум
«Декор глиняних виробів: історія, технологія, функції».
 
Місце проведення: Гончарська столиця України – містечко Опішне (Полтавщина) – один із найславетніших центрів самобутності українців.
Час проведення: 16-19 жовтня 2012 року.
Мета: з’ясування історії, технології й функцій декорування глиняних виробів в Україні та світі.
Основна проблематика: історіографія // персоналії дослідників // методологія // сучасні проблеми дослідження // дефініції // наукові школи // концепції інтерпритації декору // історія виникнення й поширення // традиції й новації в сучасному декорі // особливості декорування теракоти, майоліки, кам’янкових виробів, фарфору й фаянсу // функції декору // технологічні особливості нанесення // інструменти для декорування // елементи й композиції орнаментів // семантика зображень // особливості декорування кераміки в різні історичні періоди, окремих археологічних культурах, країнах, осередках виробництва // регіональні, етнічні особливості // виокремлення й опис індивідуального стилю майстрів // проблема атрибутування декору.
 До участі в Симпозіумі запрошуються: керамологи, етнологи, археологи, історики, мистецтвознавці, краєзнавці, музеологи, колекціонери, народні майстри, художники-керамісти, наукові установи, мистецькі навчальні заклади, творчі спілки, художні галереї, підприємства художніх промислів, урядовці, відповідальні працівники зацікавлених міністерств і відомств.
 
У рамках Симпозіуму відбудуться:
- круглі столи:
 «Етнічні й інтеретнічні прикмети декору глиняних виробів»;
 «Межі можливого в аналізі семантики давніх орнаментів»;
- церемонія офіційного оголошення й нагородження переможців VІ Національного конкурсу публікацій на теми керамології, гончарства, кераміки в Україні «КеГоКе-2012» (за публікаціями 2009 року);
- церемонія офіційного оголошення й нагородження переможців ІІІ Національного фотоконкурсу «Гончарні ВІЗІЇ країни»;
- церемонія офіційного оголошення й нагородження переможців ІV Національної виставки-конкурсу художньої кераміки «КерамПІК у Опішному!»
 
експонуватимуться виставки:
- Мистецька виставка: «Шедеври народної гончарної орнаментики з колекції Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному»;
- «Бібліографія декору глиняних виробів»;
- ІV Національної виставки-конкурсу художньої кераміки «КерамПІК у Опішному!»;
- Виставка творів ІІІ Національного фотоконкурсу «Гончарні ВІЗІЇ країни»;
- Виставка творів ІІІ ІНТЕРСимпозіуму кераміки в Опішному «2012:12х12»;
- Виставка творчих робіт учасників І-VІ Міжнародних молодіжних гончарських фестивалів;
- Виставка рейтингових публікацій VІ Національного конкурсу публікацій на теми керамології, гончарства, кераміки в Україні «КеГоКе-2012» (за публікаціями 2009 року);
- Виставка-продаж керамологічної літератури
 
Робочі мови Симпозіуму:
українська (для українських учасників), російська,англійська, польська, німецька (для чужоземних учасників)
 
Заявки на участь у Симпозіумі приймаються до 1 серпня 2012 року
Початок пленарного засідання 16 жовтня 2012 року, об 10.00 год.
Звертаємо увагу, що теми до програми Симпозіуму буде включено
лише за умови надання Організаторам текстів доповідей до 01.10.2012 року
За довідками просимо звертатися
до куратора Симпозіуму
кандидата історичних наук АнатоліяЩербаня
тел. +3(05353) 42175, 42416, 42415
e-mail: ceramology_inst@poltava.ukrtel.net ; opishne_museum@poltava.ukrtel.net
 
Вимоги до оформлення статей:
 
 1) Матеріали українською мовою просимо друкувати на друкарській машинці (принтері), з одного боку паперу формату А4 (210х297 мм). Усі сторінки ру­копису повинні мати суцільну нумерацію. Рукописні вставки та вклейки не дозволяються. Матеріали в електронному вигляді подавати на дискетах 3.5’’, CD, DVD, МО (*.doc, *.docx, *.pmd, *.qxd, *.indd), або електронною поштою: ceramology_inst@poltava.ukrtel.net. При цьому обов’язково слід надіслати підписаний автором текст статті на папері. До згадуваних у тексті статті прізвищ слід подавати не ініціали, а повні імена.
 2) Посилання на джерела подаються наприкінці матеріалу алфавітним списком, за правилами бібліографічного опису наукових видань з обов’язковим зазначенням: місця видання, видавництва, року видання, тому, книги, номера видання, сторінки використаної цитати. Скорочені (абревіатурні) посилання на періодичні видання дозволяються лише в тому випадку, якщо матеріал має список умовних скорочень. Усі посилання слід подавати мовою оригіналу в алфавітному порядку та нумерувати. У тексті бібліографічні посилання позначаються цифрами у квадратних дужках, наприклад: [1, с.5].
 У алфавітному списку літератури спершу зазначаються видання кирилицею, далі — латиницею. Для періодичних видань регіонального значення, а також надрукованих поза Україною, необхідно зазначити місце видання.
 Усі знаки, які не можуть бути надруковані на машинці (принтері), необхідно вписати в текст від руки, чорним чорнилом (пастою, тушшю), чітко і за єдиною системою написання.
 Якщо знак (символ) може бути сплутаний з іншими, близькими за написанням, слід пояснити на лівому полі, що це за знак (символ). Грецькі літери слід підкреслити червоним олівцем.
 Слово «Література» або «Примітки» не пишеться, а одразу після викладу матеріалів статті подається список джерел.
 3) Текстовий оригінал має бути підписаний автором на останній сторінці із зазначенням таких відомостей про себе:
 — прізвище та ім’я;
 — день, місяць, рік і місце народження;
 — місце проживання;
 — освіта (навчальний заклад і рік закінчення), місце роботи, посада;
 — науковий ступінь, вчене звання;
 — почесні звання, державні нагороди;
 — головні напрямки наукових досліджень;
 — основні наукові праці (повний бібліографічний опис);
 — тема, над якою працюєте нині;
 — домашня і службова поштові адреси, телефони, факси, e-mail;
 — дата підпису матеріалу;
 — фото автора матеріалу.
 4) Як оригінали ілюстрацій автор може подати :
 — графічні та напівтонові малюнки і фотографічні знімки;
 — діапозитиви (слайди) та негативи;
 — електронні файли (*.tif, *.jpg).
 В усіх випадках запозичення ілюстрації з іншого видання обов’язкове бібліографічно повне зазначення джерела.
 Оригінали фотоілюстрацій слід подавати розміром не менше бажаного відбитка в журналі.
 Ілюстрації слід нумерувати згідно з порядком посилань на них у тексті матеріалу. Для всіх видів ілюстрацій подається загальна нумерація. У рукопису на лівому полі, в прямокутнику повинні бути зазначені номери ілюстрацій і таблиць навпроти того місця в тексті, де бажано їх надрукувати. Підписи до ілюстрацій додаються на окремому листі.
 До кожної ілюстрації інформація-легенда додається в такій послідовності: Автор. Назва. Матеріал. техніка. Розміри. Місце виготовлення (побутування). Датування. Місцезнаходження. Шифр зберігання. Автор ілюстрації чи фото. Публікується вперше чи повторно. Для археологічної кераміки слід зазначити назву поселення, де знайдено виріб, час її виготовлення, належність до певної археологічної культури, місце зберігання. Для ілюстрацій слід вживати слово «малюнок», а не «рисунок».
 Ксерокопії репродукцій чи фотографій не приймаються.
 5) До кожного матеріалу обов’язково слід додати резюме і ключові слова українською та англійською мовами, тексти яких мають бути ідентичними. Не приймаються переклади англійською мовою, зроблені виключно за допомогою комп’ютерних технологій.
 6) Автори публікацій відповідають за повноту висвітлення питання, системність викладу, достовірність наведених фактів та їх автентичність, правильне цитування, посилання на джерела, написання власних імен, географічних назв і т.п.
 7) Редакція застерігає за собою право скорочувати матеріали та правити мову. Надіслані матеріали не повертаються.
Категорія: Волинський краєзнавчий музей | Переглядів: 744 | Додав: volyn-museum | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]