Головна » Дошка оголошень » Музейникам
Науковий опис предметів нумізматики, фалеристики, боністики, сфрагістики, геральдики. Методичні рекомендації. Частина 1.
17.08.2012
Науковий опис предметів нумізматики, фалеристики, боністики, сфрагістики, геральдики: монет, орденів, медалей, значків, жетонів, паперових грошей, печаток, гербів
Методичні рекомендації

Підготовлено головним хранителем
Волинського краєзнавчого музею
Пушкар Н.Ю.
Частина 1

Загальні положення
Методичні рекомендації визначають порядок комплектування, наукового опису, обліку, зберігання і використання предметів нумізматики (монет, - як окремих примірників, так і скарбів), фалеристики (орденів, медалей, знаків, значків, жетонів), боністики (паперових грошових знаків, бон, платіжних документів), сфрагістики (печаток), геральдики (гербів), які відносяться до основного фонду і зберігаються в музеях системи Міністерства культури і туризму України.
Предмети основного музейного фонду є загальнонародною власністю і знаходяться під охороною держави. У склад основного музейного фонду входять датовані предмети нумізматики, фалеристики, боністики, сфрагістики і геральдики, науково опрацьовані, з обов'язковою вказівкою на місце (місця) їх походження, віднайдення або приналежності певній особі. У відповідності з профілем і структурою музею основний музейний фонд вказаної групи зберігання комплектується за тематичним і хронологічним принципом.
Колекції і окремі предмети нумізматики, фалеристики, сфрагістики тощо, які відносяться до важливих історичних подій, характеризують життя і діяльність осіб, які мають непересічне значення для історії краю – народних героїв, ветеранів війни і праці, видатних діячів науки, літератури, культури, становлять основний фонд музею. Меморіальні зібрання не підлягають поділу на основний і науково-допоміжний фонд. Колекції тематичні і монетні скарби зберігаються єдиними комплексами незалежно від кількості одиниць зберігання в колекції чи скарбі. Якщо предмети нумізматики, боністики, фалеристики комплектуються як зразки, то до основного фонду зазвичай музеї відносять по два-три примірники одинакових предметів. Дублетні екземпляри, при наявності 2-3 одиниць в основному фонді, відносяться до фонду науково-допоміжних матеріалів. Якщо в музеї накопичується значна кількість дублетних або непрофільних матеріалів, з них можна створювати обмінний фонд.
Основними джерелами комплектування і поповнення музейного фонду є:
- закупівля предметів;
- прийом в дар від державних і громадських установ, приватних осіб матеріалів, що мають музейне значення;
- обмін дублетними і непрофільними матеріалами з іншими музеями або приватними особами.
Комплектуванням музейних предметів відповідно до профілю своїх відділів і тем займаються насамперед експозиційні відділи музею, які краще за інших знають потреби своїх відділів і "білі плями" в них, лакуни, які необхідно заповнити.
Застереження: Урядові нагороди і нагородні документи у живих людей брати на постійне зберігання до музею не рекомендується.
Державний облік і науковий опис предметів, які рішенням фондово-закупівельної комісії музею віднесені до основного фонду, має на меті забезпечення повного збереження, цілісності (якщо йдеться про колекцію або скарб) пам'ятників музейного фонду, розкриття їх історичного, наукового, художнього або меморіального значення, створення умов для їх широкого використання в експозиційній, науково-освітній, науковій діяльності музею.
В процесі обліку і наукової обробки музейних предметів передбачаються наступні етапи:
- безпосередньо під час надходження (закупівлі, передачі тощо) оформляється Акт прийому в 3-х примірниках, перший з яких залишається у відділі фондів; другий передається у відділ або зберігачеві фондової групи, якому музейний предмет передається на відповідальне зберігання, третій вручається особі (установі, організації тощо), яка передала предмет;
- якщо предмет купується, то, крім Акта прийому, складається Акт закупівлі, перший примірник якого зберігається у відділі фондів, другий передається в бухгалтерію музею для здійснення оплати; в актах вказується ціна кожного предмета і загальна сума прописом; акти повинні бути підписані обома сторонами – здавачем і тим, хто приймає предмет; підписані і завірені директором музею;
- у тих випадках, коли до музею надходить велика колекція (скарб) однотипних предметів, складається колекційний опис, в якому кожен предмет описується окремо; в Акті прийому допускається сумарний запис;
- при прийомі музейних предметів необхідно від здавача отримати максимум даних про предмет: про місце знахідки (походження), приналежність, попереднього власника, зв'язок з певними особами або подіями, час і місце виготовлення, способи і умови вживання, використання тощо. Письмова легенда використовується у науковому описі (складанні уніфікованого паспорта), зберігається разом з Актом прийому;
- при прийомі предметів, які складаються з дорогоцінних металів, в Актах прийому обов'язково вказується матеріал, з якого виготовлено предмет, його вага, розмір в міліметрах. Дані про наявність дорогоцінних металів заносяться до інвентарних книг після спеціального висновку експерта Державного підприємства пробірного контролю;
- науковій обробці (складанню уніфікованих паспортів) підлягають усі предмети основного фонду. Зразки наукового опису предметів нумізматики, боністики, фалеристики, сфрагістики, геральдики подаються нижче. Загальні вимоги до заповнення Уніфікованих паспортів подані в Методичних рекомендаціях "Науково-фондова робота в музеї" (2010 р., стор. 8-14).
- допоміжний музейний облік здійснюється працівниками як відділу фондів, так і науковцями експозиційних відділів і носить довідковий характер. Здійснюється він за допомогою різноманітних картотек, необхідних для роботи насамперед експозиційних відділів (див. методичні рекомендації "Основні принципи створення наукових каталогів" у зб. "Науково-фондова робота в музеї" (2010 р., стор. 17-22).
Предмети нумізматики, фалеристики, сфрагістики, геральдики, які у Волинському краєзнавчому музеї обліковано, крім книги вступу (Головної інвентарної книги) в інвентарних книгах групи зберігання "Нумізматика" (шифр "Н"), а предмети нумізматики і фалеристики, які складаються повністю або частково з дорогоцінних металів, крім того, ще й у книгах спецобліку, мають облікові позначення, які складаються з таких частин: шифру музею, шифру і номера Головної інвентарної книги, шифру і номера інвентарної книги; музейні предмети, що складаються повністю або частково з дорогоцінних металів повинні мати ще й шифр і номер Книги спецобліку. Отже, наприклад, на ордені Леніна, який складається з платини, золота, срібла; колодка – метал, муар) облікові позначення будуть такими:
ВКМ КВ-11112
             Н- 2222
          СОІз-333
на медалі "За отвагу" (срібло; метал, муар):
ВКМ КВ-22222
             Н- 3333
          СОІс-44
на медалі "За оборону Кавказа" (латунь; метал, муар):
ВКМ КВ-33333
             Н- 555.
Якщо розмір монети, знака не дозволяє поставити номер з 3-х або 4-х частин, можна обмежитись лише інвентарним номером, а для предметів, що містять дорогоцінні метали – номером по книзі спецобліку.
Загальні обов’язкові вимоги до опису (наукової обробки, складання Уніфікованих паспортів):
- паспорт заповнюється чітким розбірливим почерком або друкується на машинці;
- опис повинен бути грамотним;
- опис повинен бути лаконічним, речення простими, короткими, але разом з тим мають включати максимум даних про предмет ("як для міліціонера" – якщо предмет буде втрачено, щоб його можна було знайти за описом);
- в описі намагатись не вживати активних зворотів типу: "на гербі лежить фігура", "на медалі стоїть Афіна Паллада", "на ордені вгорі сяє зірка", "на монеті написано" тощо;
- якщо описується комплект, який складається з двох і більше предметів, - наприклад: 1) Орден князя Ярослава Мудрого; 2) Зірка ордена князя Ярослава Мудрого; 3) Мініатюра ордена князя Ярослава Мудрого, – який, до того ж, був вручений одній особі, на всі предмети складається один Уніфікований паспорт, в якому вказується кількість предметів у комплекті.
У графі Уніфікованого паспорта "Стан збереження" відмічається повна збереженість або вказується характер пошкоджень: яка частина втрачена (металу, емалі, застібки тощо); тріщини, вм’ятини, подряпини; чи є корозія, потемніння металу, патина; деформація цілого предмета або окремих його частин; вицвітання, забруднення, ветхість стрічки колодки і т.ін. Розміри пошкоджень, особливо на предметах, що містять дорогоцінні метали, даються в міліметрах.
Найбільш практичною формою є зберігання нумізматичного матеріалу в каталожних бібліотечних шафах і ящиках, в конвертиках (саморобних) з цупкого паперу розміром приблизно 8х12 см, на яких фіксуються усі облікові позначення і назва предмета, в порядку зростання номерів; великоформатні платіжні документи – акції, векселі тощо – в папках; боністики – у поштових конвертах, в ящиках приблизно 12х20 см, також у порядку зростання номерів. Предмети, що містять дорогоцінні метали, зберігаються окремо в сейфах, у порядку номерів спецобліку – окремо золото і срібло. На всю групу зберігання складаються топографічні описи, а на усі місця зберігання – топографічні списки, за якими будь-який предмет можна знайти за лічені хвилини. Пошук предметів на виконання заявок наукових співробітників ведеться за інвентарними номерами.
Предмети нумізматики, фалеристики, геральдики можуть використовуватися в експозиційній, виставковій, науково-освітній роботі. Видача їх з фондів здійснюється за актами видачі і передаточними відомостями, які складаються на предмети, що містять дорогоцінні метали.
У запропонованих Методичних рекомендаціях подано мінімальну суму необхідних знань, якими повинен володіти науковий співробітник, який складає Уніфікований паспорт на предмети нумізматики, фалеристики, боністики, сфрагістики, геральдики, у вигляді додатків:
- Словничок термінів;
- Найбільш уживані знаки монетних дворів;
- Знаки мінцмейстерів на російських монетах;
- Коротка хронологія польських королів;
- Коротка хронологія російських царів династії Романових;
- Типи геральдичних хрестів;
- Список рекомендованої літератури.
 
І. Зразки заповнення уніфікованих паспортів
 
1. Предмети нумізматики:
І.1.1.
Поз. 5: Класифікація. Речове джерело
Поз. 6: Типологія. Предмет нумізматики
Поз. 7: Назва, автор. Монета Росії: Рубль 1846 р. СПБ - ПА
Поз. 9: Датування та місце створення. 1846. Росія. Санкт-Петербурзький монетний двір.
Поз. 23: Опис.
Монета круглої форми.
Av: по краю бортик і зубчатий обідок; кругова легенда "Чистого серебра 4 золотника 21 доля" відділена від зображення герба Російської імперії (в центрі) шнуровим суцільним колом. Під лапами герба знак мінцмейстера "П.А" (Павла Алєксєєва; 1846-1852)
Rv: по краю бортик і зубчатий обідок, у лаврово-дубовому вінку (символ слави і сили), замкненому вгорі короною, у чотири рядки легенда: позначення номіналу, дати випуску і знак монетного двору: "Монета Рубль. 1846. С.П.Б".
Гуртова легенда: "Сер. 83 1/3 пробы 4 зол. 82 14/25 доли".
За В. Узденніковим (стор. 98) – новодєл, рідкісна монета.
 
І.1.2.
Поз. 5: Класифікація. Речове джерело.
Поз. 6: Типологія. Предмет нумізматики.
Поз. 7: Назва, автор. Монета США: Один цент 1982 р.
Поз. 9: Датування та місце створення. 1982. США.
Поз.23: Опис.
Монета круглої форми.
Av: по краю бортик; в полі чоловічий профіль вправо (портретне зображення Авраама Лінкольна, 16-го президента США). Легенда: над зображенням – "In god we trust" (З вірою в Бога"); зліва від зображення посередині монетного поля: "Liberti" ("Свобода"); справа, зміщена вниз, дата: "1982".
 Rv: по краю монети бортик; в центрі поля схематичне зображення будинка з колонами; над ним "Е. PLURIBUS UNUM" ("У множині єдність");
кругова легенда, у якій позначення держави і номіналу: "United States of Amerika. One cent") (Сполучені Штати Америки. Один цент).
  Гурт гладкий.
  Співвідношення осей: ↑↓
 
І.1.3.
Поз. 5: Класифікація. Речове джерело.
Поз. 6: Типологія. Предмет нумізматики.
Поз. 7: Назва, автор. Монета:Трояк (тригрошевик) Польща, Станіслав Август. 1768 р.
Поз. 9: Датування та місце створення. 1768 р.,монетний двір "G".
Поз. 23: Опис.
Монета круглої форми.
Av: по краю монети бортик; кругова легенда: "Stanislaus. Aug. D. G. Rex.Pol.M.D.L."; в полі чоловічий профіль вправо (портретне зображення короля Станіслава Августа Понятовського, 1764-1798).
Rv: по краю монети бортик; в полі герб Речі Посполитої, обрамлений лавровим вінком, з літерою "G " в місці з'єднання гілок вінка; кругова легенда: "Grossus. POLON. TRIPLEX. 1768".
Гурт візерунковий.
2. Предмети фалеристики
І.2.1.
Поз. 5: Класифікація. Речове джерело.
Поз. 6: Типологія. Предмет фалеристики.
Поз. 7: Назва, автор. Відзнака Президента України – зірка "За мужність" і хрест "За мужність". Автор – М. Лебідь.
Поз. 9: Датування та місце створення.  1995 р. Київський монетний двір, Україна.
Поз. 23: Опис.
І. Зірка "За мужність" має форму восьмикутної зірки з пучками розбіжних променів. Посередині зірки розміщено круглий медальйон, покритий темно-малиновою емаллю, у центрі якого – синє емалеве коло із зображенням Державного герба України. У верхній частині медальйона, над колом, - напис "За мужність", у нижній частині, з боків, - дві лаврові гілки. Пружки медальйона і кола подвійні. Усі зображення і напис – рельєфні, позолочені.
Зворотний бік знака плоский, з вигравіруваним номером зірки та нарізним штифтом з гайкою для прикріплення відзнаки до одягу.
ІІ. Хрест "За мужність" має форму хреста з широкими загостреними кінцями. Посередині знака – хрест із позолоченими пружками, покритий білою емаллю, з-під якого розходяться два схрещені мечі вістрям униз. На хресті розміщено круглий медальйон, залитий темно-малиновою емаллю, у центрі якого – синє емалеве коло із зображенням Державного герба України. У верхній частині медальйона, над колом, - напис "За мужність", у нижній частині, з боків, - дві лаврові гілки. Пружки медальйона і кола, напис, лаврові гілки позолочені. Всі зображення рельєфні.
Хрест за допомогою кільця та вушка з'єднується з п'ятикутною колодкою, обтягнутою шовковою муаровою стрічкою; на стрічці – поздовжні смужки: широкі – жовта посередині і дві сині з боків, вузькі – малинова, біла між ними та жовта по краях.
Зворотний бік знака плоский, з вигравіруваним номером хреста. На зворотному боці колодки – застібка для прикріплення до одягу.
Відзнака Президента України "За мужність" (зірка і хрест) заснована Указом Президента України від 29 квітня 1995 року.
 
І.2.2.
Поз. 5: Класифікація. Речове джерело
Поз. 6: Типологія. Предмет фалеристики
Поз. 7: Назва, автор. Знак "Победитель социалистического соревнования" ("Переможець соціалістичного змагання").
Поз.23: Опис.
Колодка у вигляді короткого прямокутного банта з зображенням посередині червоної зірки. Підвіска округлої форми у вигляді шестерні з окантовкою з лаврових гілок. В центрі зображення розгорнутого червоного прапора з написом у два рядки: "Победитель / соревнования". У верхній частині вказано рік випуску і вручення. В нижній частині зображено серп і молот на фоні вінка з хлібних колосків.
На реверсі підвіски – клеймо заводу-виготовлювача; шпилька.
Знак засновано спільно ЦК КПРС, Радою Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ. Вручався усім віковим категоріям робітників і службовців від імені одного з засновників.
Примітка: Колодки медалей і нагрудних знаків можуть бути п’ятикутними
             (пентакол), прямокутними (квадрокол), трикутними (треукол), у
              вигляді банта.
 
І.2.3.
Поз. 5: Класифікація. Речове джерело.
Поз. 6: Типологія. Предмет фалеристики.
Поз. 7: Назва, автор. Орден Вітчизняної війни І ступеня.
Поз. 9: Датування, місце створення. 1943 р., № 189242, ЛМД
Дата  випуску визначається за номером, зазначеним на ордені: 1942-1945 рр. – 430 тис. нагороджень.
1965 р. - №№ 928483-969630
1985 р. – масовий випуск, №№ понад мільйон нагороджень
Місце створення: Ленінградський монетний двір
Поз. 23: Опис
Орден Вітчизняної війни І ступеня є вищим ступенем ордена.
Av: Знак ордена Вітчизняної війни І ст. являє собою випуклу п'ятикутну зірку, промені якої вкриті рубіново-червоною емаллю. Зірка накладена на золоту (ІІ ступеня – срібну) пластину, виконану у вигляді висхідних променів і теж у вигляді п'ятикутної зірки. Промені золотої пластини розташовані між променями рубіново-червоної зірки. В центрі зірки (з лицевого боку ордена) – кругла пластинка, вкрита рубіново-червоною емаллю і окантована пояском білої емалі. На пояску напис "Отечественная война" і золотиста зірочка в нижній частині пояска. В центрі круглої пластинки на рубіново-червону емаль накладені золотисті серп і молот. З-за рубіново-червоної п'ятикутної зірки виступають і розташовуються на фоні золотистих променів схрещені гвинтівка і шабля.
На зворотньому боці орденського знака нарізний штифт і гайка, за допомогою яких орден кріпиться до одягу.
Орденська стрічка: шовкова муарова кольору бордо з однією поздовжньою червоною смугою шириною 5мм посередині.
Примітка: Під час опису ордена "Вітчизняна війна І ступеня" слід звернути увагу на такі особливості, від яких залежить грошова оцінка ордена і дата випуску:
- колодка з гвинтом 32х17,7мм (мала) – 1942 р., 617 нагороджень
- колодка з гвинтом 32х21мм (велика) – 1942 р., 5305 нагороджень
- колодка з гвинтом 32х21мм (велика) з шпилькою, 6602-27183, 1942 р.
- гвинт; без клейма "Монетний двір" - № 208241, 1942р.
- клеймо "Монетний двір" в один рядок, №№ 24778-263695; 1943 р.
- клеймо "Монетний двір" у два рядки, №№ 251068-317929, 1945 р.
- на реверсі мілкий круг навкруги гвинта, №№ 463181-2546828, 1985 р.
- реверс гладкий; на гвинті; № 562151-2613076, 1985 р.
 
І.2.4.
Поз. 5: Класифікація. Речове джерело
Поз. 6: Типологія. Предмет фалеристики
Поз. 7: Назва, автор. Медаль пам'ятна (комеморативна). Автор
М. Романовська. 100 років від дня народження Рабіндраната Тагора.
Поз. 9: Датування, місце створення. 1961 р. Москва, СРСР
Поз. 23: Опис. Медаль круглої форми.
Av: портретне зображення Рабіндраната Тагора, профіль вправо. Легенда: "Рабиндранат Тагор 1861" (зліва і справа, по дугах).
Rv: символічне зображення руки з чашею, з якої піднімається полум'я вічного вогню. Легенда: "100 лет со дня рождения. Москва. 1961" (вгорі зліва і внизу справа).
 
І.2.5.
Поз. 5: Класифікація. Речове джерело
Поз. 6: Типологія. Предмет фалеристики
Поз. 7: Назва, автор. Медаль нагородна/пам'ятна "В пам'ять 1500-летия Киева".
Поз. 9: Датування, місце створення. 1982 р. Ленінградський монетний двір, СРСР.
Поз. 23: Опис.
Медаль круглої форми, краї медалі окантовані бортиком.
Av: на фоні розгорнутих прапорів і висхідних променів зображення монумента на честь Великої Жовтневої соціалістичної революції в м.Києві. У верхній частині по окружності напис: "В пам'ять 1500-летия Киева".
Rv: у верхній частині зображення медалі "Золота зірка", під нею – напис "Городу-герою слава!". В нижній частині медалі зображення будинка Верховної Ради Української РСР, за ним справа – Софійський музей, пам'ятник культури XI століття.
Медаль за допомогою вушка і кільця з'єднується з п'ятикутною колодочкою, обтягнутою шовковою муаровою стрічкою зеленого кольору шириною 24мм з червоною і блакитною смужками по 2мм кожна; посередині стрічки червона смужка шириною 8мм, по краях її дві золотисті смужки по 0,5мм.
Примітка: Знак монетного двору "ЛМД" може бути розташований на вушку медалі
- з одного боку
- з обох боків
- без знака монетного двору.
Якщо відомо, кому, коли, ким, за що і за якими документами було вручено орден, медаль, знак, ці відомості обов’язково потрібно фіксувати у паспорті (в кінці розділу "Опис"), у повному обсязі або, принаймні,
частковому.
Для прикладу:
Відзнакою Президента України зіркою "За мужність" нагороджено Вакуленка Леоніда Миколайовича, командира вертольотної ескадрильї Національної гвардії України, підполковника гвардії Указом Президента України 2 листопада 1995 року № 1004/95 за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені при виконанні військового обов’язку.
 
3. Предмети боністики
І.3.1.
Поз. 5: Класифікація. Письмове і образотворче джерело
Поз. 6: Типологія. Предмет боністики
Поз. 7: Назва, автор. Облігація Державної Позики розвитку народного господарства СРСР на суму 100 рублів
Поз. 9: Датування, місце створення. 1952 р. Фабрика Гознака, м. Москва, СРСР
Поз. 23: Опис.
Облігація виконана на папері з водяним знаком "СССР" в рамці. Лицевий бік виконаний у рожево-салатово-синіх тонах. В центрі на рожевому фоні графічний малюнок (синім): зліва герб СРСР, справа – серп і молот, по центру – міський та індустріальний пейзаж; вгорі і внизу позначено номери серій і номери облігацій; під зображенням пейзажу позначено розряд, нижче – назва білета 15-ма мовами; кілька разів повторено номінал у цифровому та буквенному позначенні.
На звороті надруковано Умови випуску державної позики розвитку народного господарства СРСР (випуск 1952 року).
 
І.3.2.
Поз. 5: Класифікація. Письмове і образотворче джерело.
Поз. 6: Типологія. Предмет боністики.
Поз. 7: Назва, автор. Абонементний квиток на проїзд в міському тролейбусі/трамваї
Поз. 9: Датування, місце створення. 1998 р. м. Київ
Поз. 23: Опис. Квиток вартістю 30 копійок виконаний на папері з водяним знаком меандричного типу, на блакитному фоні; написи виконані синім, номер – червоним; по центру квитка – захисна смужка шириною 15мм.
 
І.3.3.
Поз. 5: Класифікація. Письмове і образотворче джерело
Поз. 6: Типологія. Предмет боністики
Поз. 7: Назва, автор. Державний кредитний білет – випуск при царському уряді Миколи ІІ після реформи 1896 року – номіналом 10 рублів
Поз. 9: Датування, місце створення. 1909 р. Росія.
Поз. 23: Опис. Купюра виконана на папері з водяним знаком – цифра 10, у червоно-салатово-чорних на лицевому і червоно-салатово-лілових тонах на зворотному боці.
Лицевий бік окантований рамкою в червоному тоні з позначенням номіналу в орнаменті, утвореному цифрою "10 руб."у різних графічних варіантах; всередині рамки у верхній частині герб Російської імперії в картуші з двома гірляндами, у верхній частині яких цифрове позначення номіналу в орнаментованому медальйоні, в нижній – символи добробуту держави; між гірляндами і у нижній частині – написи, що містять назву купюри; застереження; підписи; серію і номер; номінал, дату емісії. Особливість: підпис Шипов (керуючий Банком).
Примітка: Більша частина грошових знаків з підписом Шипова друкувалась при Тимчасовому і Радянському урядах.
Вони відзначаються світлішою і більш матовою фарбою; замість чорної фарби використовувалась темно-синя.
 
І.3.4.
Поз. 5: Класифікація. Письмове і образотворче джерело.
Поз. 6: Типологія. Предмет боністики.
Поз. 7: Назва, автор. Купон Національного Банку Україна номіналом 50 карбованців.
Поз. 9: Датування, місце створення. 1991 р.
Поз. 23. Опис. Купюра виконана на папері з водяним знаком ("паркет") у салатово-жовтих тонах.
Лицевий бік: зліва зображення Либіді; написи зміщені вправо: назва держави-емітента "Україна"; назва купюри "Купон 50 карбованців Національний Банк України"; дата емісії "1991".
Зворотний бік: в білому полі купюри зміщене вліво зображення Печерської Лаври; справа – стилізована восьмипелюсткова розета з пелюстками у 12-13 рядів; у 4-х кутках купюри в орнаментованому овальному обрамленні цифрове позначення номіналу "50".
 
І.3.5.
Поз. 5: Класифікація. Письмове і образотворче джерело.
Поз. 6: Типологія. Предмет боністики
Поз. 7: Назва, автор. Державний Кредитовий Білет Української Держави (гетьман Скоропадський) номіналом дві тисячі гривень.
Автор – Іван Модзалевський, завідувач гравірувальним відділом експедиції заготівлі Державних паперів
Поз. 9: Датування, місце створення. 1918 р., Берлін
Поз. 23: Опис. Купюра виконана на папері з водяним знаком (філігранню) "сітка з хрестовидними фігурами".
Лицевий бік в червоно-блакитних тонах; узор з ромбовидних фігур є тлом купюри, на якому розташовано в центрі, в обрамленні стилізованого рослинно-геометричного орнаменту Державний герб УНР (Тризуб), зображення обрамлене досить широкою рамкою в червоних тонах з дрібним раппортним орнаментом, основою якого є безконечник; по кутках в орнаментальних квадратах цифрове позначення номіналу "2000"; внизу: "року 1918". В центрі, в рамці, поверх герба написи: " 2000 Українська держава 2000 Державний Кредитовий Білет Дві тисячі гривень", підписи Директора Державного Банку і Скарбника.
Зворотний бік у вишнево-лілових тонах; узор з хвилястих ліній і фігур є тлом купюри, на якому розташовано всі інші написи і зображення, виконані вишневою фарбою. На рамці в бароковому стилі з раппортним орнаментом двічі вгорі, справа і зліва у восьмигранниках цифрове позначення номіналу "2000". Зліва і справа вказано серію і номер купюри: "А 0394408"; тричі повторено повну назву Державного Кредитового Білета "2000 гривень"; у нижній частині - застережні тексти.
_________________________________
Пушкар Н.Ю. Науковий опис предметів нумізматики, фалеристики, боністики, сфрагістики, геральдики: монет, орденів, медалей, значків, жетонів, паперових грошей, печаток, гербів: Методичні рекомендації. – Луцьк, 2011.– 32 с.
Додав: volyn-museum |
Переглядів: 1894
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]