Головна » Дошка оголошень » Музейникам
Комунальні та громадські музеї Волинської області в 2012 році. Частина 1. Науково-дослідницька діяльність.
24.05.2013
Лариса Криштапюк,
старший науковий співробітник відділу
науково-методичної роботи Волинського краєзнавчого музею, м. Луцьк
Олександр Вернидубов,
завідувач відділу науково-методичної роботи
Волинського краєзнавчого музею, м. Луцьк
КОМУНАЛЬНІ ТА ГРОМАДСЬКІ МУЗЕЇ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ В 2012 РОЦІ
(порівняльно-довідковий матеріал)
Частина 1
Станом на 1 січня 2013 року в області нараховується 17 музеїв комунальної власності: - Волинський краєзнавчий музей (обласний краєзнавчий музей, Колодяжненський літературно-меморіальний музей Лесі Українки – філіал, Музей Волинської ікони, Художній музей, Затурцівський
музей В’ячеслава Липинського, Музей історії Луцького Братства – відділи);
- Кортеліський історичний музей ;
- Лопатенський музей партизанської Слави;
- Лобненський музей партизанської Слави;
- Любомльський краєзнавчий музей;
- Маневицький краєзнавчий музей;
- Рокинівський музей історії сільського господарства Волині – Скансен;
- Ковельський історичний музей;
- Володимир-Волинський історичний музей;
- Торчинський історичний музей;
- Нововолинський історичний музей;
- Іваничівський історичний музей;
- Камінь-Каширський краєзнавчий музей;
- Рожищенський краєзнавчий музей;
- Старовижівський краєзнавчий музей;
- Ківерцівський краєзнавчий музей;
- Горохівський історичний музей.
Крім того, в області діє 78 музейних закладів на громадських засадах, в тому числі 5 – носять звання "Народний музей”:
- Берестечківський історичний музей;
- Музей історії органів внутрішніх справ Волині (м. Луцьк);
- Етнографічний музей "Світлиця” (НВК гімназія № 14, м. Луцьк);
- Музей Лесі Українки (СНУ ім. Лесі Українки);
- Устилузький музей-садиба Ігоря Стравінського, а також 177 музейних закладів системи освіти, з яких 33 – носять почесне звання "Зразковий”.
У 2012 році громадські музеї відвідало 43,242 чол., для них було проведено 1789 екскурсій.
В музейних закладах на громадських засадах зберігається 52,776 експонатів – пам’яток матеріальної та духовної культури волинського краю.
Музейні працівники області продовжували роботу по збору, збереженню, дослідженню та популяризації історико-культурної спадщини волинського краю, пам’яток природи, історії, матеріальної і духовної культури Волині, поглибленому вивченню історії краю, розвитку історичного краєзнавства та розбудові музейних закладів.
Доробок музеїв області в науково-дослідницькій, експозиційній, виставковій, збиральницькій, реставраційній, науково-освітній, методичній роботі знаходить своє відображення у наукових виданнях, експозиціях, різноманітних творчих музейних проектах.
Науково-дослідницька діяльність
Протягом 2012 року наукові співробітники комунальних і громадських музеїв області досліджували і вивчали природу, екологію, історію, етнографію, матеріальну і духовну культуру краю, сучасний політичний, соціально-економічний та культурний розвиток області.
Одним з найважливіших напрямків діяльності Любомльського краєзнавчого музею у звітний період була науково-дослідницька робота.
Наслідком наукової діяльності співробітників стала підготовка і публікація 6 статей у наукових збірниках:
- 725 років від часу писемної згадки про м. Любомль;
- 600 років від часу будівництва костелу в м. Любомль;
- З історії церкви в с. Бережці Любомльського району;
- Це було на Волині. Про події війни 1812 р.;
- Матеріали з історії оподаткування населення Ратнівського староства в ХVІ ст.;
- З історії церкви с. Полапи Любомльського району. Крім того працівниками музею опубліковано 5 статей в Любомльській районній газеті "Наше життя” і Шацькій газеті "Наш край”, у районній газеті
видано 5 номерів "Краєзнавчого вісника” (4-8).
Директор музею О.Остапюк видав книгу "З історії римо-католицьких парафій та польської общини Любомльщини на Волині”, а також буклет до 600-річчя побудови костелу св. Трійці в Любомлі.
Працівники музею взяли участь у 4-х науково-краєзнавчих конференціях, які проходили в області. Колективом музею складений список жителів Любомльського і Шацького районів, які були відзначені трудовими нагородами.
До 725-річчя писемної згадки про Любомль музей організував випуск сувенірних монет в 4-х металах, значки з гербом міста, св. Георгіївською церквою, з портретом розбудовника міста князя Володимира Васильковича.
До 600-річчя побудови костелу св. Трійці у Любомлі організовано випуск сувенірної пам’ятної монети в 4-х металах, значок іконверт.
Випущено дві власні поштові марки із зображенням костелу і синагоги.
У Ковельському історичному музеї протягом року основним напрямком діяльності було дослідження, вивчення, збереження і пропаганда історичних надбань краю, показ через експозиції, виставки, друковані видання і масові заходи пам’яток духовної і матеріальної культури Ковельщини.
Протягом року науковими працівниками музею досліджувались і вивчались матеріали по обраних темах і напрямках:
- найдавніші часи;
- Галицько-Волинське князівство;
- під владою Польщі та Литви після укладення Люблінської унії;
- польський період до ІІІ поділу Речі Посполитої;
- під імперською владою;
- українська державність 1917-1920 рр.;
- у складі Польщі до сер. вересня 1939 р.;
- радянський період до 1991 р.;
- розбудова української державності. Історичні імперативи становлення, тенденції та проблеми
розвитку.
Науково обґрунтовувались зібрані матеріали по темах:
- археологічні культури та палеонтологічні знахідки на території Ковельщини;
- край під владою польсько-литовських можновладців ХІV-ХVІ ст.;
- Ковельщина і князь Андрій Курбський;
- управління і самоврядування у Ковелі (ХVІ- пер. пол. ХІХ ст.);
- розвиток цехового ремесла у Ковелі (ХVІ-ХVІІІ ст.);
- з історії ковельських євреїв (ХVІ-ХХ ст.);
- бої під Ковелем у 1812 р.;
- історія розвитку Ковельського залізничного вузла;
- провізори Ковельських аптек поч. ХХ ст.;
- значення УСС у культурно-освітньому відродженні на Ковельщині в роки Першої світової війни;
- історія вул. Брестської м. Ковеля (20-30-і роки ХХ ст.);
- судові процеси над членами Ковельського окружкому КПЗУ;
- Ковельщина у Другій світовій війні: визвольні бої 1281 стрілкового полку та 60-ї Московської стрілкової дивізії (березень 1944 р. – травень 1945 р.);
- рух Опору на території Ковельщини;
- соціально-економічний та культурно-освітній розвиток регіону (50-80-і рр. ХХ ст.);
- Ковель у період розбудови української державності.
Крім того, наукові працівники музею підготували до друку статті:
- "Історія вулиці Брестської м. Ковеля в 30-і роки ХХ століття”;
- "Виставка новорічно-різдвяної атрибутики”;
- "Ковель в ілюстраціях австрійського художника Еміля Вайса”;
- "Мистецькі гостини”.
Окрім того, у місцевій пресі було опубліковано 12 статей про виставкову роботу Ковельського історичного музею.
У Рокинівському музеї історії сільського господарства Волині – скансені – значна увага приділялась дослідженню та вивченню становлення і розвитку сільськогосподарської справи і пов’язаних з нею традицій, звичаїв і обрядів волинян.
Проведено пошукову експедицію в Камінь-Каширський район с. Теклине з метою обстеження і вивчення об’єктів дерев’яної архітектури та збору експонатів.
Науковці музею взяли участь у роботі міжнародної науково-практичної конференції "Музей просто неба – сучасні інтерпретації традиційної культури та перспективи етнографічних досліджень”, яка проходила під егідою Міністерства культури України в національному музеї народної архітектури та побуту України в селі Пирогово. На конференції були представлені та озвучені доповіді О.Середюка "Діючий музей з козацькими традиціями” та О.Рогової "Комплексне відтворення традиційного життя українців у музеї-скансені Волині”. Доповіді надруковані у матеріалах конференції.
Співробітники музею були учасниками ХLІІ Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 70-річчю Кортеліської трагедії 1942 року "Минуле і сучасне Волині та Полісся. Ратнівщина в історії України і Волині”.
На обласний семінар-практикум "Сучасні технології в роботі музейних установ різних рівнів”, організованому Волинським краєзнавчим музеєм була представлена робота О.Середюка "Актуальні проблеми захисту інтелектуальної власності працівників музеїв”, що ввійшла до збірника "Волинський музейний вісник”.
З нагоди відкриття на території музею пам’ятника козаку Мамаю була видана брошура "Я козак Мамай – мене не займай”, - автор О.Середюк. З метою пропаганди традицій і звичаїв українського народу, діяльності музею, працівники виступали у районних, обласних засобах масової інформації зі статтями:
- "Великдень – перемога життя” (О.Середюк, "Україна козацька”);
- "Таки ідуть люди в музей” (Н.Антонова, "Слава праці”);
- "Я козак Мамай – мене не займай” (О.Середюк, "Волинь-нова”);
- "Бойовий шлях ветерана” (Н.Антонова "Полісся”, "Вечірній Коростень”) та багато інших публіцистичних статей у ЗМІ.
Протягом звітного періоду робота Іваничівського історичного музею була спрямована на дослідження, збереження та відтворення історичної та культурної спадщини краю, збереження та поповнення музейних фондів.
Музей був учасником І обласного музейного фестивалю "Музейний туристичний ресурс-2012” і конкурсу "Музейний продукт-2012”.
Робота музею висвітлювалась у пресі:
- "У музей на виставку” (Т.Гаврилюк "Колос”);
- "Бережемо традиції” (Л.Недбайко "Колос”);
- "Друге дихання (І.Вото "Колос”);
- "Музею – нове життя” (Т.Гаврилюк "Колос”);
- "Символічні дарунки” (Т.Гаврилюк "Колос”).
У 2012 році видано інформаційний буклет "Іваничівський історичний музей”.
Протягом року у Камінь-Каширському краєзнавчому музеї проводились дослідження і вивчались слідуючі теми:
- народні промисли та ремесла Камінь-Каширського краю;
- з історії Раків-Ліської Благовіщенської церкви;
- з історії Михнівського Свято-Стрітенського монастиря;
- з історії вулиць Каменя-Каширського. Вулиця Польова;
- історія краю в світлинах.
Проведено ряд експозиційних розвідок, зокрема:
- в села Запруддя, Сошичне (з метою дослідження етнографії сіл і зібрати експонати для фондівмузею);
- в село Велимче Ратнівського району (з метою дослідження промислів і ремесел на порубіжній з Камінь-Каширщиною території);
- в село Річиця Ратнівського району (з метою дослідження промислів і ремесел на порубіжній з Камінь-Каширщиною території);
- в село Раків Ліс (з метою дослідження і вивчення історії сільського Благовіщенського храму).
Підготовлено до друку історико-краєзнавче видання "Камінь-Каширське Полісся. З історії краю”.
Про дослідження та роботу музею друкувались матеріали в засобах масової інформації:
- Н. Пась, "З історії вулиці Польової” (газета "Полісся”. 25.09.2012 р.);
- Я. Мирончук "Неповнолітні засуджені побували на екскурсії в музеї” (газета "Полісся”, 04.12.2012 р.);
- О. Федорович "Ще один штрих до історії краю” (газета "Полісся”, 18.12.2012 р.).
Відмінною рисою діяльності Маневицького краєзнавчого музею є наголос на поглиблене вивчення Волинського Полісся, історичне і народознавче вивчення краю, проведення на базі музею, науково-краєзнавчих конференцій.
У звітному періоді музей взяв участь у роботі Першого Волинського обласного музейного фестивалю "Музейний туристичний ресурс-2012” і став призером у конкурсі "Музейний продукт – 2012”.
Протягом року активна науково-дослідна діяльність проводилась в Торчинському історичному музеї. Музейні працівники брали участь у конференціях, публікували статті і брошури. Зокрема, видано брошуру Г.Гуртового "Білосток з найдавніших часів”, в наукових збірниках публікувались статті, присвячені волинській родині Ковальських. За звітний період працівники брали участь у п’яти науково-краєзнавчих конференціях, що проходили в Луцьку та Острозі.
Музей взяв активну участь у Першому Волинському обласному музейному фестивалі "Музейний туристичний ресурс – 2012”. На фестивалі була презентована виставка, яка розповідала про історію створення музею, демонструвала одні з найцікавіших експонатів музейної експозиції (монета македонського царя Філіпа ІІ 3 ст. до н.е., татарський ятаган ХVІ ст., бойова ракета 1892 р. та ін.). У номінації "Книжкові видання” музей посів І місце за видання Г.Гуртового "Волинь – край козацький”, "Волинський Ружин і гетьмани Ружинські”, "Торчин – передзвін віків”, "Євреї містечка Торчин” та інші.
Активна науково-дослідницька робота тривала у Нововолинському історичному музеї. Упродовж року досліджувались матеріали стосовно храмів міста: до 20-ї річниці створення першого в місті православного храму Святої Покрови, до 20-річчя Свято-Духівського Собору, опрацьовано матеріали до 10-ї річниці заснування Михайлівського храму. В стані дослідження ще чотири храми. Всі напрацювання увійдуть до видання книги "Храми міста”. На основі досліджених матеріалів оформлено фотоальбом із спогадами остарбайтерів краю. Опрацьовано та відіслано матеріали до Енциклопедії Сучасної України про Заслуженого працівника культури України, самодіяльного композитора О.Каліщука.
Досліджено та опрацьовано матеріали до 10-річчя створення ТзОВ "БРВ-Україна” виробництва меблів у Нововолинську.
Постійно дооформлюються фотоальбоми дослідженими матеріалами (біографіями ветеранів праці, воїнами ОУН-УПА, Кавалерів шахтарської слави).
Опрацьовано матеріали по В. Липинському, які висвітлено на конференції, присвяченій 130-й річниці від дня народження видатного діяча, що проходила у школі № 1.
Крім того, було опубліковано матеріали по новому експонату епохи міді-бронзи – зернотерки.
Науково-дослідницька діяльність є одним з найважливіших напрямків діяльності Рожищенського краєзнавчого музею. У 2012 році вона була спрямована на проведення архівних досліджень з історії краю для написання історичних довідок та статей у пресі:
- "Віковічна мрія українства”;
- "Подвиг юнаків-героїв, під Крутами – символ національної єдності”;
- "Уроки Голокосту”;
- "Забути не дано” ("Наш край”);
- "Данина пам’яті талановитому земляку” ("Наш край”);
- "Весна визволення” ("Наш край”);
- "Намалюйте свою писанку” ("Наш край”);
- "Пам’ять людська не забуде повік”;
- "Найбільша катастрофа ХХ століття”;
- "Діти в роки Великої Вітчизняної війни”;
- "Фауна і флора Рожищенського району”;
- "Наш край в найдавніший період людського суспільства”;
- "Життя і побут рожищан в ХІХ столітті”;
- "Історія української Конституції”;
- "Талановита майстриня запрошує на виставку” ("Наш край”);
- "67-а річниця визволення Волинської області від фашистських військ”;
- "Революційна ситуація краю в 1917 році”;
- "Рожище і повіт в кін. ХІХ на поч. ХХ століття”;
- "Лікарські рослини на території Рожищенського району”;
- "Колківська Повстанська Республіка” ("Наш край”);
- "Забуттю не підлягає”;
- "Волинь пам’ятає”;
- "Сини України”.
У звітному році робота Старовижівського краєзнавчого музею була спрямована на збереження, поповнення та популяризацію тих пам’яток, які є надбанням музею за минулі роки. Крім того, досліджувались деякі матеріали часів Другої світової війни, зокрема військова фляга з написами. Продовжено документальне дослідження історії краю в період Вітчизняної війни 1812 р.
Працівники музею взяли участь у 40-й Всеукраїнській науковій історико-краєзнавчій конференції, присвяченій 20-й річниці Незалежності України та 45-й річниці утворення Старовижівського району, яка відбулась у селищі в березні 2012 року.
В лютому на базі музею з ініціативи відділу освіти було проведено науково-практичну конференцію "Шкільне краєзнавство: стратегічні орієнтири сучасної освітньої парадигми” за участю вчителів історії та краєзнавства.
Музейні події висвітлювались на сторінках районних газет "Сільські новини”, "Слово Волині” та на сайті Старовижівської РДА.
Діяльність наукових працівників Кортеліського історичного музею у 2012 році була спрямована на наукове опрацювання та популяризацію пам’яток національного історико-культурного надбання, якими володіє музей.
Зокрема, працювали над дослідженням теми "збереження історичної пам’яті”. Напрацьовані матеріали були опубліковані у науковому збірнику наукової історико-краєзнавчої конференції "Минуле і сучасне Волині та Полісся. Ратнівщина в історії України і Волині”, приуроченої 70-річчю Кортеліської трагедії 1942 року. Конференція відбулась 20 вересня на базі музею.
До збірника конференції працівники подали статті:
- "Діяльність Кортеліського історичного музею по збереженню і вшануванню пам’яті загиблих односельчан”;
- "Пошукова та збиральницька діяльність Кортеліського історичного музею”;
- "Нариси з історії с. Кортеліси”.
Науковці музею працювали в обласному архіві та архіві газети "Ратнівщина”. За участь у Першому Волинському обласному фестивалі "Музейний туристичний ресурс 2012” у конкурсі "Музейний продукт - 2012” були нагороджені дипломом.
На протязі минулого року музей історії органів внутрішніх справ Волині продовжував плідно використовувати свої можливості для виховання учнівської і студентської молоді, співробітників міліції на кращих традиціях попередніх поколінь, пропагував свою історію серед державних службовців і творчої інтелігенції.
Проводяться архівні дослідження з історії правоохоронців Волині. Результати досліджень публікуються в регіональній періодиці, висвітлюються місцевим телебаченням.
Підготовлена до видавництва збірка "НКВС-ОУН, УПА: протистояння, якого не могло не бути”, де йдеться мова про події і долі колишніх співробітників волинських силових структур у 1944-1953 роках на основі їх спогадів, документальних матеріалів з архівних відділень УМВС, УСБУ і прокуратури області, а також архіву МВС України. Продовжується збір документів і розширення експозиції про роботу співробітників Волині за роки Незалежності України.
Активна науково-дослідницька робота триває у музеї Лесі Українки Східноєвропейського національного університету. Досліджуються і вивчаються матеріали, якими поповнюються музейні фонди. Впродовж 2012 року телекомпанії "Аверс” і "Волинь” зняли серію передач за матеріалами музею Лесі Українки. Влітку музей представлено в проекті "Екскурсоводи у відпустці”.
______________________________
Волинський музейний вісник : Наук. зб. : Вип. 5. : Музейна педагогіка. Теорія і практика. / упр-ня культури Волин. ОДА ; Волин. краєзн. музей ; каф. документознавства і музейн. cправи СНУ ім. Лесі Українки ; Упоряд. А. Силюк. – Луцьк, 2013. – С.255-259.
Додав: volyn-museum |
Переглядів: 909
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]