Головна » Дошка оголошень » Конференції
IX Луньовські читання «Проблеми музейної освіти в Україні»
24.01.2018

30 березня 2018 року на базі Харківського національного університету імені В. Каразіна пройдуть IX Луньовські читання на тему «Проблеми музейної освіти в Україні» (Головний корпус, пл. Свободи, 4).

Плануються наступні напрями роботи:

    • ·Питання підготовки та перепідготовки музейних кадрів.
    • ·Стан і проблеми навчально-методичної літератури з музеєзнавства.
    • ·Проблеми підготовки державного стандарту зі спеціальності «музеєзнавство».
    • ·Видатні музеєзнавці-педагоги.
    • ·Актуальні питання музейної освіти.

Заявку на участь у конференції просимо надсилати до 15 березня 2018 року (включно) на адресу Оргкомітету.

Робочі мови конференції: українська, російська.

За матеріалами читань планується видання чергового наукового збірника.

Витрати на проїзд, проживання, харчування учасників читань – за рахунок сторони, що відряджає.

Адреса Оргкомітету:
пл. Свободи, 4, історичний факультет, ауд. 5-56,
Головний корпус ХНУ імені В. Н. Каразіна,
м. Харків, 61022 Україна.
Тел.: (057) 707-52-51, (098) 98-24-393
E-mail: o.g.pavlova@gmail.com

ЗАЯВКА ДЛЯ УЧАСТІ В РОБОТІ

ІХ «ЛУНЬОВСЬКИХ ЧИТАНЬ»

заповнюється кожним учасником окремо

Прізвище, ім’я, по батькові
(без скорочень)

 

Місце роботи (без скорочень / без абревіатури)

 

Посада

 

Учене звання, вчена ступінь

 

Поштова адреса (з індексом)

 

Телефони з кодом(робочий (факс), домашній, мобільний)

 

Електронна адреса

 

Форма участі

(доповідь, співдоповідь, повідомлення)

 

Тема доповіді чи повідомлення

 

Необхідність використання аудіовізуальних засобів(так, ні)

 

Необхідність бронювання місця в готелі(так, ні)

 

Необхідність у надісланні офіційного запрошення (на бланку з печаткою):

 

а) ні, достатньо повідомлення електронною поштою;

б) так, надіслати відсканований варіант електронною поштою:

в) так, надіслати відсканований варіант електронною поштою, а оригінал бажано отримати під час конференції.

 

Дата заповнення

 

Підпис(якщо заявка подається в електронному вигляді – прізвище, ініціали)

 

Вимоги до оформлення статей для збірника за матеріалами «ІХ Луньовських читань»

Текст до 12 сторінок комп’ютерного набору подається в редакторі Microsoft Word. Шрифт основного тексту – Times New Roman, розмір шрифту 14, міжрядковий інтервал 1,5. Поля: ліве – 2,5 см, праве –1,5 см, верхнє –2 см, нижнє –2 см.

На початку тексту зазначаються ініціали та прізвище автора, назва наукової, навчальної, культурно-освітньої інституції (курсивом), назва статті (посередині, великими літерами).

Далі через один інтервал – зміст статті (загальний обсяг статті не повинен перевищувати 20 000 знаків із пробілами).

Посилання на джерела та літературу – прикінцеві в алфавітному порядку. Посилання в тексті у квадратних дужках, наприклад, на опубліковані матеріали [1, c. 3], на архівні [1, арк. 3–4], на декілька позицій [1, c. 3; 7, с. 9–10].

Зразок оформлення бібліографії

Примітки

1. Державний архів Харківської області (далі – ДАХО). – Ф. 45. – Оп. 1. – Спр.1919. М. Д. Раевская-Иванова о необходимости открытия школы рисования.

2. Сумцов М. Ф. Дослідження з етнографії та історії культури Слобідської України / М. Ф. Сумцов. – Х. : Атос, 2008. – 588 с.

3. Півненко А. С З історії музейної справи в Харкові / А. С. Півненко // Образотворче мистецтво. – 1988. – № 1. – С. 18–19.

Анотація (до 300 слів)подається англійською мовою та мовою, якою написана доповідь.

Термін подачі матеріалів – до 30 квітня 2018 року.

Джерело: PROSTIR.MUSEUM

Додав: volyn-museum |
Переглядів: 192
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]