Головна » Дошка оголошень » Конференції
Інформаційний лист круглого столу «Українська революція 1917–1921 рр. Передумови, процеси, наслідки, уроки»
30.01.2017

Українська революція 1917–1921 рр.
Передумови, процеси, наслідки
, уроки
Круглий стіл, присвячений 100-річчю початку
Української революції 1917-1921 рр.

Державний історико-культурний заповідник «Межибіж» (Хмельницька обл.),
24 березня 2017 р.

До 100-річчя початку Української революції 1917-1921 рр. управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької облдержадміністрації та Державний історико-культурний заповідник «Межибіж» спільно з Кам’янець-Подільським Національним університетом і Хмельницькою обласною організацією Національної спілки краєзнавців України 24 березня 2017 року о 10.00 проводять круглий стіл «Українська революція 1917–1921 рр. Передумови, процеси, наслідки, уроки».

Робота планується за такими напрямами:
1. Революційні процеси на Поділлі та в Меджибожі в другій половині ХІХ ст. – 20-х рр. ХХ ст.
2. Українське державотворення 1917-1921 рр.: концепції та проблеми.
3. Міждержавні стосунки доби Української революції. Україна на перетині геополітичних інтересів та імперських амбіцій.
4. Особистості Української революції на Поділлі та в Меджибожі.
5. Культура та освіта в добу революції 1971-1921 рр.
6. Економіка, господарство, повсякденне життя в Україні 19171921 рр.
7. Етнонаціональні та етноконфесійні стосунки доби Української революції.
8. Події Української революції 19171921 рр. в сучасній науковій літературі. Історіографія та джерелознавство.
9. Тематика Української революції 19171921 рр. і державотворчих процесів у експозиціях музеїв України.
10. Рецензії, повідомлення

Заявлені тематичні блоки не є вичерпними і можуть доповнюватися.

Робочі мови – українська, польська, російська.

Оргкомітет приймає наукові доповіді з обов’язковим дотриманням таких вимог: обсяг до 16 сторінок формату А-4 (стиль «звичайний», формат Word розмір шрифту 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1,0, вирівнювання – по ширині. Розміри полів: верхнє і нижнє 20 мм, ліве – 30, праве – 15), наявність анотації і ключових слів (3-10 слів) мовою статті та англійською мовою. Оргкомітет залишає за собою право відхилення статей, поданих з недотриманням визначених вимог. Можливі додатки – ілюстрації у форматі JPEG, роздільна здатність не менше 300 dpi, підписи до них. Посилання на джерела подаються в квадратних дужках [1], [2, с.3], [4, арк.5], [6; 7]. Список використаних джерел подавати в порядку згадування в тексті і відповідно до вимог ДСТУ щодо бібліографічного опису джерел та літератури.

Увага! Матеріали круглого столу будуть видані як у друкованому вигляді у періодичному виданні «Науковий вісник «Межибіж» (ISSN 2519-2612), так і в електронному вигляді. У зв’язку з цим кожному автору необхідно ознайомитися з умовами Ліцензійного договору про передачу ДІКЗ «Межибіж» невиключної ліцензії, яка дає право на використання твору (опубліковано за посиланням: https://www.facebook.com/ notes/державний-історико-культурний-заповідник-межибіж/ліцензійний-договір/844682458991406 ).

За бажанням учасники круглого столу можуть опублікувати свою статтю у «Віснику Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: історичні науки», що входить до переліку наукових фахових видань ДАК України (постанова президії ВАК України, бюлетень ВАК України. – 2010. – № 7; переєстровано в 2016 р.), в якому можуть публікуватись результати дисертаційних досліджень на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата історичних наук за спеціальністю «історичні науки» [Документ: «Вимоги до статей у Вісник КПНУ імені І.Огієнка» – прикріплено].

Матеріали доповідей надсилати до 17 березня 2017 року на е-mail: mezhybizh@gmail.com.

Довідкова інформація за телефонами:

моб. тел. 067-943-74-04 (Ігор Валентинович Западенко, заступник директора ДІКЗ «Межибіж» з наукової роботи).

моб. тел. 096-531-74-49 (Сергій Анатолійович Щур, секретар оргкомітету).

ДЛЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ РЕЄСТРАЦІЇ НЕОБХІДНО ОФОРМИТИ ЗАЯВКУ

та надіслати її на Email: mezhybizh@gmail.com

1.Прізвище, ім’я, по-батькові

 

2. Місто

 

3. Місце роботи

 

4. Посада

 

5. Науковий ступінь, вчене звання

 

6. Назва доповіді

 

7. Напрямок, в рамках якого заявляється участь та планується доповідь

 

8.Телефони

 

9. E-mail для листування

 

10. Форма участі заочна/очна

 

* 28 липня 2017 р. у ДІКЗ «Межибіж» відбудеться круглий стіл до 100-річчя створення в Меджибожі 1-го Українського корпусу під командуванням П. Скоропадського.

Додав: volyn-museum |
Переглядів: 284
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]