Головна » Дошка оголошень » Конференції
Інформаційне повідомлення про видання збірника наукових праць
22.09.2017

І Н Ф О Р М А Ц І Й Н Е П О В І Д О М Л Е Н Н Я

Волинська обласна організація Національної спілки краєзнавців України
Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти

у листопаді 2017 р. планує випуск
ХІІІ тематичного збірника наукових праць

«УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ:
ПРОБЛЕМИ І СУЧАСНІСТЬ»,

присвяченого Українській революції (1917–1921 рр.) і
Першій світовій війні (1914–1918 рр.)

Оргкомітет до 1 листопада 2017 р. приймає статті на електронному носії, або електронною поштою за темою власних наукових досліджень за наступними напрямами:

  • Актуальні проблеми вивчення доби Української революції.
  • Питання дослідження і вивчення Першої світової війни.
  • Видатні постаті в історії України та Волині.
  • Особливості функціонування центральних і місцевих органів влади.
  • Нормативно-правові особливості національного державотворення.
  • Розвиток вітчизняної науки і техніки: минуле, сучасне, майбутнє.
  • Соціально-економічні особливості розвитку українських земель.
  • Політичні, історико-правові та культурні аспекти української державності.

Вимоги до оформлення статті: Обсяг тексту статті – 6–10 сторінок, мова – українська, шрифт Times New Roman 14 pt (інтервал – 1,5) у форматі Word, поля: зверху, знизу, зліва, справа – 20 мм.

Оформлення статті: справа – ім’я та прізвище автора, повна назва установи; у наступному рядку по центру – назва роботи великими літерами, у наступному рядку – анотація (20–30 слів) та ключові слова (3–5) (укр., анг. мови, шрифт Times New Roman 12 pt (інтервал – 1), виклад основного матеріалу дослідження, висновки, джерела та література. Посилання на джерела та літературу робити за зразком: [1, с.12] відповідно до списку використаних джерел та літератури.

Разом зі статтею подаються: авторська довідка (вказати прізвище, ім’я, по батькові автора; науковий ступінь, вчене звання; назва навчального закладу; індекс та повну поштову адресу; контактний телефон); копія квитанції про оплату (оплата – поштовим переказом).

Оргвнесок (підготовка до публікації, публікація, пересилка примірника авторові), який становить 75 гривень, просимо надсилати грошовим поштовим переказом на адресу: Бундак О. А., просп. Соборності 32б, кв. 37, м. Луцьк, 43023.

Для авторів, які мають науковий ступінь доктора наук – опублікування одноосібної статті безкоштовне.

Бундак Олена Анатоліївна (заст. голови ред. колегії)
Телефон для довідок: (050) 2384111
Е-mail: olenabundak@mail.ru

Додав: volyn-museum |
Переглядів: 198
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]